vrijdag, 13. januari 2017 - 8:14 Update: 13-01-2017 11:33

OM: 'Structurele handel in drugs vanuit clubhuis No Surrender in Emmen'

Inval bij clubhuis No Surrender in Emmen
Foto: MV
Emmen

Op vrijdag 13 januari is op last van de burgemeester van Emmen het clubhuis van motorclub No Surrender gesloten op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Uit strafrechtelijk onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat er onder meer structureel en veelvuldig sprake is van gebruik van en handel in harddrugs in en vanuit het clubhuis. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor ernstige geweldsmisdrijven.

De politie doorzoekt, in opdracht van de officier van justitie, het clubhuis op sporen en aanvullend bewijsmateriaal. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft per direct de huurovereenkomst voor het gebruik van de grond opgezegd. Het college is voornemens het daarop gebouwde clubhuis op korte termijn te slopen, omdat dit illegaal gebouwd is op gemeentegrond.

Strafrechtelijk onderzoek

Uit onderzoek door politie en Openbaar Ministerie is gebleken dat er structureel en veelvuldig sprake is van harddrugsgebruik in het clubhuis. Daarnaast blijkt dat gedurende een periode van enkele jaren in en vanuit het clubhuis is gehandeld in softdrugs en harddrugs. De handel in met name harddrugs is een structurele activiteit. Het clubhuis vormt een ontmoetingsplek voor nationale en internationale leden van No Surrender; hier worden onder andere prijsafspraken gemaakt voor het leveren van drugs. Ook zijn er aanwijzingen dat ernstige mishandelingen in het clubhuis hebben plaatsgevonden. Clubleden die in ‘bad standing’ staan, worden  door No Surrender leden opgezocht en onder druk gezet. Ze moeten dan een boete betalen, hun auto of motor inleveren of worden slachtoffer van mishandeling en afpersing. De burgemeester is middels een bestuurlijke rapportage van de politie geïnformeerd over deze activiteiten in en vanuit het clubhuis.

Doorzoeking

Na sluiting van het pand is de politie naar binnen gegaan voor het houden van een doorzoeking door specialisten van de forensische opsporing en tactische rechercheurs. Dit gebeurt  in opdracht van de officier van justitie. Het doel van deze doorzoeking is het vinden van aanvullend bewijsmateriaal. De vermoedens van gepleegde strafbare feiten in het clubhuis zijn naar voren gekomen uit een lopend onderzoek naar de clubactiviteiten van No Surrender. Het politieonderzoek in het pand gaat enkele dagen duren.  Het clubhuis en het omliggende terrein blijven gedurende het onderzoek en de dagen erna tot vrijdag 20 januari 19.00 uur afgesloten voor publiek. Gedurende deze periode wordt het terrein door de politie bewaakt.

Daarnaast is vanochtend  een zoeking gehouden in de woning van een bestuurslid van No Surrender.  De bewoner, een 48-jarige man uit Klazienaveen, is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.

Noodbevel

Er is een noodbevel van kracht. Van vrijdag 13 januari 7.00 uur tot vrijdag 20 januari 19.00 uur  mag niemand het afgezette gebied rondom het clubhuis betreden. Dit is ingesteld omdat uit informatie van de politie blijkt dat er mogelijk verstoring van de openbare orde en ernstige wanordelijkheden kunnen plaatsvinden. Om die reden is er in de gehele gemeente Emmen gedurende de genoemde periode, tevens een verbod op samenscholing van vier of meer personen, die bij de politie bekend zijn als lid van een outlaw motorgang of die zich, naar het oordeel van de politie, op basis van uiterlijke kenmerken of gedrag als zodanig manifesteren. Door het noodbevel worden  politie en het Openbaar Ministerie  in de gelegenheid gesteld om ongestoord onderzoek te doen.

Ingrijpen gemeente

Uit de bestuurlijke rapportage van de politie aan de burgemeester naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat er criminele activiteiten plaatsvinden in het clubhuis. Naar aanleiding hiervan gaat de gemeente tot handhaving over.  Op grond van artikel 13b van de Opiumwet en het bestaande beleid binnen de gemeente Emmen heeft de burgemeester besloten het pand met directe ingang te sluiten.

Het clubhuis van motorclub No Surrender staat op gemeentegrond en is zonder bouwvergunning, dus illegaal, gebouwd. Nu blijkt dat zich in het clubhuis criminele activiteiten voordoen en ontplooid worden, wil de gemeente de ontstane situatie onmiddellijk beëindigen. Het college heeft per direct de huurovereenkomst voor het gebruik van de grond opgezegd en zal het terrein en de aanwezige opstallen ontruimen.  

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: