donderdag, 26. januari 2017 - 8:11 Update: 26-01-2017 12:49

Brandweer kost Nederlander bijna 63 euro per jaar

Brandweer kost inwoner 63 euro per jaar
Foto: fbf
Den Haag

De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald, een daling van ongeveer 6 procent. De uitgaven namen tussen 2010 en 2015 af nadat ze in de vijf jaar daarvoor sterk waren gestegen.

Aan de brandweer in Nederland werd door de gemeenten in 2015 ruim 1 miljard euro uitgegeven. Dat komt neer op 63 euro per inwoner. Dat meldt CBS op basis van de definitieve cijfers over 2015.

De brandweer in Nederland wordt georganiseerd vanuit 25 zogenoemde veiligheidsregio’s. Deze regio’s worden deels bekostigd door het Rijk, maar de belangrijkste geldstroom komt van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio. De uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding in dit bericht zijn een optelsom van de individuele gemeenten in een veiligheidsregio. 
In 2005 besteedden de gemeentes in de veiligheidsregio’s samen 725 miljoen euro aan de brandweer. Tot 2010 namen de uitgaven toe met 400 miljoen euro, daarna daalden ze met 68 miljoen euro naar 1,057 miljard euro in 2015. Een stijging van bijna 50 procent met tien jaar eerder. Berekend per inwoner groeiden de uitgaven van de gemeenten aan de brandweer van 44 euro in 2005 naar 68 euro per inwoner in 2010, om daarna weer licht te dalen tot 63 euro in 2015. Dat is 43 procent meer dan tien jaar eerder.

Inwoners van Amsterdam en omstreken leveren de grootste bijdrage

De gemeentelijke brandweeruitgaven verschillen per veiligheidsregio en lopen uiteen van 19 miljoen euro in Gooi en Vechtstreek tot bijna 90 miljoen euro in Rotterdam-Rijnmond. Per inwoner waren de uitgaven daar met 70 euro echter niet het hoogst, maar in Amsterdam-Amstelland (79 euro).  Ook in de kleinste regio met de laagste uitgaven, Gooi en Vechtstreek, werd per inwoner met 77 euro meer uitgegeven dan het landelijke gemiddelde van ongeveer 42 miljoen euro.

Grootste groei uitgaven brandweer in veiligheidsregio Twente

De uitgaven van de gemeenten aan de brandweer stegen tussen 2005 en 2015 het meest in de veiligheidsregio Twente, van 19 miljoen naar 43 miljoen euro. Ook berekend per inwoner was hier met een ruime verdubbeling sprake van de grootste groei. Wel lagen de uitgaven in Twente in 2015 op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2010. In de veiligheidsregio Friesland stegen de totale uitgaven het minst (25 procent), maar per inwoner was de kleinste toename te zien in Amsterdam-Amstelland (14 procent).

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: