woensdag, 1. februari 2017 - 22:04 Update: 01-02-2017 22:05

Nieuw leefgebied voor steenuil bij Perkpolder

Nieuw leefgebied voor steenuil bij Perkpolder
Foto: Rijkswaterstaat
Hulst/Perkpolder

Rijkswaterstaat laat Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een terrein bij de Mariadijk bij Perkpolder inrichten voor de steenuil en andere beschermde dier- en plantensoorten. Dit heeft Rijkswaterstaat woensdag bekendgemaakt.

Vanaf 7 februari worden knotwilgen en een hoogstamboomgaard geplant. Daarnaast worden notenbomen, een Zeeuwse haag en een bosje geplant, enkele nestkasten voor de steenuil, torenvalk en dwergvleermuis opgehangen en een poel gegraven. Ook andere soorten zullen profiteren van dit nieuwe gebied, waaronder de patrijs, de rugstreeppad, insecten, muizen en diverse plantensoorten. Het terrein sluit direct aan op een bestaand weeltje. De aanplant en inrichting van het gebied duurt naar verwachting tot juni 2017. 

De inrichting van het terrein heeft naast een natuur- en landschappelijke waarde ook  maatschappelijke meerwaarde. Zo worden voor de realisatie en het onderhoud vrijwilligers  ingezet, worden oude, streekeigen fruitrassen aangeplant en wordt het terrein na aanleg toegankelijk  voor recreatief medegebruik. Interessant is dat het gebied aan het wandelnetwerk "langs linies en kreken" ligt, zodat het de recreatiemogelijkheden in Zeeuws Vlaanderen vergroot.  Honden zijn niet toegestaan.

Achteruitgang steenuil

De steenuil is in Nederland sterk achteruit gegaan. Zeeuws-Vlaanderen vormt samen met Twente en de Achterhoek nog het bolwerk van deze soort. De steenuil is voor zijn leefgebied aangewezen op het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. 

In Zeeuws-Vlaanderen is de steenuil met name te vinden op en rond de grote boerenerven met knotbomen en hoogstamboomgaardjes. Hier vindt hij de combinatie van geschikte jachtgebieden in open terrein met het hele jaar door korte vegetatie, geschikte zit- en schuilplaatsen en een breed aanbod aan nestholten in oude bomen, muren en gebouwen, ook vaak in speciale nestkasten.

In 2015 realiseerde Rijkswaterstaat in Perkpolder een nieuw buitendijks natuurgebied. Daarmee verdwenen mogelijkheden voor diverse flora en fauna. Met de inrichting van dit terrein geven Rijkswaterstaat en SLZ de steenuil en andere soorten weer een aantrekkelijk leefgebied.

Categorie:
Provincie: