vrijdag, 3. februari 2017 - 9:07 Update: 03-02-2017 10:02

VEH heeft velle kritiek op erfpacht Amsterdam

VEH: erfpacht Amsterdam veel te duur door systeemfouten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Door fouten in de nieuwe Amsterdamse erfpachtplannen zijn de afkoopsommen en canonstijgingen veel te hoog. Van de belofte van B&W dat het nieuwe erfpachtsysteem 'eerlijk en transparant zal zijn en dat waardestijgingen voortaan aan burgers toekomen' is niets terecht gekomen.

De gemeente roomt waardestijging van woningen volledig af. Verschillen tussen buurten zijn onbegrijpelijk en onrechtvaardig. "Dit plan bevat systeemfouten en moet dan ook snel van tafel" zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. "Verbijsterend hoe de gemeente haar erfpachters, die geen kant op kunnen, zulke hoge kosten durft te laten betalen". Onafhankelijk onderzoek door RIGO in opdracht van Vereniging Eigen Huis toont aan dat de sterke gevoelens onder Amsterdammers dat het allemaal veel te duur is, correct zijn.

Onbetaalbaar

Huiseigenaren die op de website van de gemeente een berekening maken krijgen een vaak onbetaalbaar hoge afkoopsom gepresenteerd. Mensen die de erfpacht niet kunnen of willen afkopen zien hoe hard hun canon bij een nieuwe erfpachtperiode gaat stijgen. Rob Mulder: "Door een aantal fouten in het nieuwe erfpachtsysteem dreigt wonen voor veel Amsterdammers onbetaalbaar te worden. Dat dit grote onrust veroorzaakt is volkomen begrijpelijk." 

Ongepaste tijdsdruk

De gemeente legt haar erfpachters bovendien een ongepast hoge tijdsdruk op door alleen in 2017 een 'tijdelijke korting' te verlenen als zij nog dit jaar hun erfpacht afkopen. Alleen dan wordt de afkoopsom vastgesteld op grond van de woz-waarde uit 2014. Daarna gaat de gemeente meer actuele, hogere woz-waarden gebruiken. De afkoopsom zal daardoor flink gaan stijgen. Deze werkwijze is echter in strijd met het uitgangspunt in het Startdocument Eeuwigdurende Erfpacht uit 2014. Daar staat dat grondwaardestijgingen voortaan aan de erfpachter toekomen, en niet aan de gemeente. 

Vereniging Eigen Huis heeft geen goed woord over voor deze flitskorting en de hoge tijdsdruk die ingaat tegen alle regels van redelijkheid en zorgvuldigheid. Erfpachters zijn met hun huis en hypotheek aan de gemeente verbonden. Zij moeten zonder druk van een forse prijsverhoging de tijd krijgen om een weloverwogen beslissing te nemen en zich daarbij goed kunnen laten adviseren. 
 

Categorie:
Provincie: