dinsdag, 7. februari 2017 - 13:45

MVA: 'Erfpachtvoorstel heeft grote gevolgen voor Amsterdamse woningmarkt'

MVA: 'Erfpachtvoorstel heeft grote gevolgen voor Amsterdamse woningmarkt'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de hervorming van het erfpachtstelsel voor de Amsterdamse woningmarkt. Ondanks dat een gunstige overstapregeling was beloofd, blijkt het nieuwe stelsel volgens de MVA onbetaalbaar voor veel erfpachters. De vereniging zegt dat de in rekentool gepresenteerde kosten omstreden zijn, extreem hoog en op ontransparante wijze berekend. Door deze (fictieve) kosten nu op deze manier te publiceren, zal onvermijdelijk een sterk negatief effect gaan ontstaan op de waarde van woningen op erfpacht. Dit betreft bijna 80% van alle woningen in Amsterdam.

Afhankelijk van de omstandigheden ziet de MVA op termijn een sterk negatief effect op de waarde van woningen op erfpacht als reëel en onvermijdelijk. Hoe dichter het moment van de erfpachtherziening nadert, hoe sterker dit effect zal zijn. Daarbij is van cruciaal belang hoe hypotheekverstrekkers zullen reageren op het nieuwe stelsel. Wanneer zij weigeren nog langer voortdurende erfpacht te financieren en eisen dat de erfpacht eeuwigdurend wordt afgekocht, dan zal het effect op de woningmarkt nog veel sneller en heftiger zijn. Op dit moment is dat nog onduidelijk, terwijl problemen met de financiering van woningen op erfpacht de directe aanleiding was voor de hervorming van het stelsel.

Het College heeft volgens de MVA vooraf de verwachting gewekt dat erfpachters een gunstige overstapregeling zou worden geboden. Het onbegrip is dan bij de MVA ook groot nu deze korting uiteindelijk nul bedraagt. 'De gemeente betracht geen enkele coulance en verwacht dat erfpachters die hun erfpacht willen afkopen nog éénmaal enorme en onredelijke bedragen overmaken aan de gemeente. Bedragen die (anders dan in het huidige stelsel) niet kunnen worden aangevochten en bovendien volstrekt onbetaalbaar zijn' aldus de MVA.

Categorie:
Provincie: