donderdag, 9. februari 2017 - 13:48

Maatregelen voor betere naleving welzijnsregels vleeskuikens

Maatregelen voor betere naleving welzijnsregels vleeskuikens
Foto: Archief EHF
Den Haag

Houders van vleeskuikens blijven achter in de naleving van de regels voor dierenwelzijn. Dat blijkt uit dierenwelzijnsinspecties in 2015 en de 1e helft van 2016 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bij vleeskuikens zijn pijnlijke zweren aan de poten van (voetzoollaesies) een veelvoorkomend probleem. De meest voorkomende overtredingen waren te nat strooisel in de stal, overbezetting en te weinig licht. Bij vleeskuikenhouders die zijn bezocht is de naleving slechts 48%.

Om de naleving van vleeskuikenhouders te verhogen gaat de NVWA bij deze groep veehouders vanaf februari een aantal gerichte handhavingsacties ondernemen. Niet alleen in de vorm van bedrijfsinspecties, maar ook in de vorm van administratieve handhaving.  De NVWA werkt hierbij samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) omdat RVO.nl gegevens over aantallen dieren bijhoudt en zo bijvoorbeeld de bezettingsgraad bij vleeskuikenhouders kan monitoren.

Overige sectoren

De hoogste naleving van de regels voor dierenwelzijn ziet de NVWA bij melkveehouders, kalverhouders, paardenhouders, nertsenhouders en konijnenfokbedrijven (naleving 85 tot 98%). Legkippenhouders (naleving 77%) en varkenshouders (naleving 74%) vormen de middengroep. Meest voorkomende overtredingen bij deze groepen veehouders zijn overtredingen op het gebied van huisvesting, de hoeveelheid licht en de aanwezigheid van schoon drinkwater en voer.

Bij de huisvesting is het van belang dat dieren voldoende leefruimte en schone en droge verblijfplaatsen hebben. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat dieren zich niet kunnen verwonden aan kapotte vloeren, scherpe randen of uitstekende delen.

Categorie:
Provincie: