dinsdag, 23. mei 2017 - 17:12

Minder verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2017

Minder verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2017
Den Haag

In de eerste vier maanden van 2017 zijn 2.938.509 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is iets minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.001.619 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht Wahv 2017.

De daling is vooral te zien in het aantal geconstateerde overtredingen op kenteken, zoals door trajectcontroles en flitspalen. In de eerste vier maanden van 2017 ging het om 2.793.563 geconstateerde verkeersovertredingen op kenteken, tegen 2.888.821 een jaar eerder.

Het aantal staandehoudingen is daarentegen toegenomen in het eerste vier maanden: van 112.798 in de eerste vier maanden van 2016 naar 144.946 in dezelfde periode in 2017. Dit wordt toegeschreven aan meer aandacht bij de politie voor zichtbare handhaving op de weg.

Trajectcontroles

Het aantal snelheidsovertredingen dat is geconstateerd door trajectcontroles is afgenomen. In de eerste vier maanden van 2017 ging het om 638.343 boetes, tegen 650.300 een jaar eerder. Onder meer bij de trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is een daling te zien. Dit hangt waarschijnlijk samen met het verhogen van de maximaal toegestane snelheid naar 130 km per uur. Verder heeft er technisch onderhoud plaatsgevonden aan de trajectcontroles op de A10 bij Amsterdam en op de A12 bij Den Haag.

Flitspalen

Sinds begin 2016 worden ook periodiek cijfers verstrekt per flitspaal. Dit is mogelijk doordat alle flitspalen digitaal zijn geworden.  In de eerste vier maanden van 2017 zijn minder verkeersovertredingen geconstateerd door digitale flitspalen dan een jaar eerder. Het aantal met flitspaal geconstateerde snelheidsovertredingen bedroeg in 2017 1.165.060, tegen 1.174.568 in 2016. Het aantal keer dat met een flitspaal is geconstateerd dat door rood licht werd gereden bedroeg 66.337, tegen 67.560 in 2016.

Buitenlandse verkeersovertreders

Circa een op de tien verkeersboetes wordt naar een adres in het buitenland verstuurd. In de eerste vier maanden van 2017 ging het om 294.476 verkeersboetes, tegen 292.743 in dezelfde periode een jaar eerder.  De cijfers van buitenlandse verkeersovertreders werden over 2016 apart vermeld, maar worden voortaan meegenomen in dit totaal overzicht van verkeersboetes Wahv.