vrijdag, 14. juli 2017 - 8:02 Update: 14-07-2017 14:26

Politie gaat door met ontwapenen

Nieuwe uniformen en dienstwapen inleveren voor specifieke functies bij politie
Foto: Politie
Den Haag

De politie krijgt naast het huidige zwart-gele uniform, enkele nieuwe uniformen. Daarmee wordt duidelijk welke verschillende rollen politiemedewerkers hebben op bijvoorbeeld een plaats delict of bij de afhandeling van een verkeersongeval.

Voor de politiemedewerkers van de basisteams verandert er niets aan hun kleding. Voor medewerkers met forensische, technische, administratieve of andere ondersteunende functies komt er een afgeleide van het standaard zwart-gele uniform.

De broek is dezelfde, de polo en softshell (een soort jack) kennen een iets ander beeldbepalend element. De bovenzijde van dit uniform is grijs/antraciet, met op de borst het blauwe politielogo. Medewerkers die deze kleding dragen, zijn nooit bewapend. Sommige medewerkers bij de recherche krijgen een niet herkenbare jas die herkenbaar kan worden gemaakt als de situatie in hun werk daar om vraagt.

Band om bovenarm

In de toekomst (de nieuwe kleding wordt voor 2019 in fases ingevoerd) kunnen politiemedewerkers met een band om de bovenarm herkenbaar worden gemaakt aan hun functie, zoals bijvoorbeeld  forensische opsporing, FS (Facilitaire Services) of volontair. Voor het standaarduniform van de basisteams komen ook van dit soort banden beschikbaar, met daarop functies als wijkagent, leider plaats delict en explosievenverkenner.

Representatief uniform

Alle leidinggevenden, afdelingshoofden en sectorhoofden binnen de eenheden, het Politiedienstencentrum en de Staf Korpsleiding hebben en houden naast het standaarduniform ook het ‘oude’ uniform. Dit krijgt een krijgt een restyling en zal vanaf 2020 het huidige representatieve uniform vervangen. Bij dit ‘nieuwe’ representatieve uniform wordt geen wapen gedragen, of verdekt.

Geen wapen

Voor medewerkers bij diensten die tot dusver gewapend hun werk deden en dit nu moeten inleveren, valt die consequentie vaak zwaar. Politiechef Hans Vissers, portefeuillehouder forensische opsporing: ‘We hebben aan de ene kant te maken met breed opgeleide politiemedewerkers die een wapen dragen en aan de andere kant gespecialiseerde collega’s die over het algemeen niet in operationeel uniform willen werken. Dit omdat ze dan door burgers niet op politietaken kunnen worden aangesproken, waaraan ze niet tegemoet kunnen komen.’ Bij een rondvraag naar de voorkeur koos een meerderheid er voor om niet in het operationele uniform te werken.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: