woensdag, 13. september 2017 - 18:11 Update: 13-09-2017 21:25

Foto's van fotograaf in beslag genomen

OM: Onderzoek naar inbeslagname foto's NRC-fotograaf
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Brunssum

Er komt een onderzoek naar de inbeslagname van foto's van een NRC-fotograaf door de politie. Dit heeft het Openbaar MInisterie (OM) woensdag bekendgemaakt.

'Niet strijdig'

De politie nam afgelopen zondag in opdracht van de officier van justitie van het parket Limburg beeldmateriaal in beslag van een freelance NRC-fotograaf. Hij had beelden gemaakt van een incident op de openbare weg. Omdat de fotograaf de beelden niet wilde afstaan, zijn op last van de officier van justitie kopieën gemaakt. De officier van justitie was van oordeel dat het op deze wijze vorderen van die beelden niet strijdig is geweest met de strekking van de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten.

Onderzoek

Het College van procureurs-generaal is afgelopen maandag op de hoogte gebracht van deze zaak. Het College neemt dit uiterst serieus en onderzoekt wat er precies is gebeurd, en wat de afwegingen waren. Voorop staat dat het College hecht aan vrije nieuwsgaring en dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Een goede en open relatie met de journalistiek is van groot belang voor het Openbaar Ministerie. Als de feiten duidelijk zijn, komt het College met een inhoudelijke reactie.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):