vrijdag, 22. september 2017 - 11:11 Update: 22-09-2017 13:19

Telecomprovider Telia Company AB betaalt Nederland 274.000.000 US Dollar voor corruptie

Telecomprovider Telia Company AB betaald Nederland 274.000.000 US Dollar voor corruptie
Foto: SXC
undefined

In de internationale strijd tegen corruptie is Nederland tot een bestraffing gekomen van de drie Rotterdamse dochterbedrijven van de internationale telecomprovider Telia Company AB.

Transactie OM

De bedrijven hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 274.000.000 US dollar geaccepteerd. Het OM verwijt hen ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift. De strafbare feiten vonden plaats rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt, waarbij in de periode van 2007 tot en met 2010 steekpenningen zijn betaald aan de oudste dochter van de toenmalige president van Oezbekistan.

Telia Company AB (voorheen TeliaSonera AB) is een internationale telecommunicatieprovider, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm. TeliaSonera AB is ontstaan uit een fusie tussen het Zweedse telecombedrijf Telia en het Finse telecombedrijf Sonera. Het bedrijf is genoteerd aan de NASDAQ Stockholm en aan de NASDAQ Helsinki. Het bedrijf is actief in Europa en Azië.

Sonera Holding BV, TeliaSonera UTA Holding BV en Telia Sonera Uzbek Telecom Holding BV (Hierna: TeliaSonera) zijn Nederlandse dochterondernemingen van Telia Company  en zijn gevestigd in Rotterdam. Via deze holdingmaatschappijen  heeft TeliaSonera steekpenningen betaald om actief te kunnen zijn op de Oezbeekse telecommarkt. Het bedrijf maakte daarbij gebruik van diensten van de Nederlandse financiële sector.

Het onderzoek startte in 2013 en is uitgevoerd door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket. Parallel aan het Nederlandse onderzoek liep er een onderzoek door het Amerikaanse Department of Justice (DOJ), de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) en het Zweedse OM naar vermoedelijke corruptie door TeliaSonera.  Dit parallelle optreden laat zien dat corruptie niet wordt getolereerd, en internationaal stevig wordt aangepakt. De opbrengsten van  corruptie worden afgepakt en bedrijven krijgen flinke boetes.

Strafrechtelijk onderzoek

In maart 2014 zijn de Rotterdamse kantoren van drie Nederlandse dochterondernemingen van TeliaSonera door de FIOD doorzocht. Er is administratie in beslag genomen.

Uit het onderzoek door de FIOD blijkt dat TeliaSonera middels Nederlandse dochterondernemingen in de periode van 2007 tot en met 2010 steekpenningen heeft betaald aan de oudste dochter van de toenmalige president van Oezbekistan. Het onderzoek wijst ook uit dat de Telecommarkt in Oezbekistan onder controle stond van de oudste dochter van de voormalig president. Zonder haar toestemming was het onmogelijk om op de Oezbeekse telecommarkt te opereren. De steekpenningen werden betaald om in de Oezbeekse telecomsector voet aan de grond te krijgen en om telecommunicatielicenties, frequenties, en nummerblokken te verkrijgen, in stand te houden en uit te breiden. Deze betalingen leveren naar het oordeel van het OM de misdrijven ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift op.

Uit het onderzoek door de opsporingsdiensten blijkt dat er tussen 2007 en 2010 in ieder geval 314.200.000US Dollar aan steekpenningen aan de dochter van de president is betaald. Dat gebeurde via de  brievenbusmaatschappij Takilant Limited, gevestigd in Gibraltar. Een andere betaling die werd gedaan was de overdracht van 6% van de aandelen in een dochteronderneming uit Rotterdam (TeliaSonera Uzbek) aan Takilant Ltd.  Ook werd er in de periode tussen 2007 en 2013 meer dan 27.300.000 US Dollar betaald aan Oezbeekse liefdadigheidsinstellingen waarvan een aantal gelieerd waren aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen. Deze feiten ziet het OM als ambtelijke omkoping. De steekpenningen zijn vervolgens – zo blijkt uit onderzoek- ten onrechte als legale betalingen geboekt in de administratie van de Rotterdamse dochterondernemingen. Daarnaast werden er valse overeenkomsten, contracten en besluiten opgesteld om te verhullen dat er steekpenningen werden betaald.  Dit ziet het OM als valsheid in geschrift.