maandag, 9. oktober 2017 - 14:50 Update: 09-10-2017 15:07

DNB maant banken tot actie bij aflossingsvrije hypotheken

DNB maant banken tot actie bij aflossingsvrije hypotheken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Banken en kredietverstrekkers dienen klanten actief te wijzen op het risico van de niet afgeloste schuld bij aflossingsvrije hypotheken wanneer deze de einddatum hebben bereikt en dienen hen te helpen bij het vinden van een passende oplossing. Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor meer dan de helft uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost. Het risico bestaat dat huishoudens met dergelijke hypothecaire leningen niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze voor of op de einddatum af te lossen. 

'Daarbij is het wenselijk dat zij hun klanten stimuleren het aflossingsvrije deel van de financiering te beperken bijvoorbeeld door de financiële ruimte die ontstaat bij het oversluiten van bestaande leningen tegen een lagere rente, te gebruiken voor extra aflossing', zo staat in het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB.

Gebruik financiële ruimte – waar mogelijk - voor beperken aflossingsvrije schuld

De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor bijna 55 procent uit aflossingsvrije en beleggingshypotheken waarop niet regulier wordt afgelost, maar die aan het eind van de looptijd wel moeten worden afgelost. Deze hypothecaire leningen kunnen fricties veroorzaken, bijvoorbeeld als huishoudens aan het eind van de looptijd ongewild hun huis moeten verkopen. Huishoudens dienen tijdig maatregelen te nemen om dergelijke fricties te voorkomen en kredietverstrekkers dienen hen daarbij actief te helpen door het opstellen van haalbare aflossingsplannen. 

Daarbij is het wenselijk dat kredietverstrekkers hun klanten stimuleren het aflossingsvrije deel van de financiering - waar mogelijk - te beperken. Zo kan de financiële ruimte die ontstaat als een hypotheek wordt overgesloten tegen een lagere rente, worden gebruikt om extra af te lossen op aflossingsvrije hypotheekschuld of deze om te zetten in een annuïtaire lening. Verschillende kredietverstrekkers hebben reeds beleid ingezet om de meest kwetsbare klanten te helpen.

Snellere afbouw hypotheekrenteaftrek wenselijk

De Nederlandse woningmarkt trekt stevig aan en vertoont lokaal tekenen van oververhitting. Waar enkele jaren geleden de economische terugval en de correctie op de woningmarkt elkaar versterkten, voeden het economische herstel en de opleving van de woningmarkt elkaar momenteel juist. 

Deze procycliciteit kan gepaard gaan met onnodig hoge economische en maatschappelijke kosten en hangt onder meer samen met het feit dat hypotheekrenteaftrek en leennormen naar internationale maatstaven genereus zijn, waardoor de hypotheekschuld in Nederland relatief hoog is. Om de risico’s die gepaard gaan met hoge schulden te verminderen is het wenselijk om de afbouw van de hypotheekrenteaftrek aanzienlijk te versnellen en leennormen verder in te perken.

Categorie:
Provincie: