donderdag, 19. oktober 2017 - 8:56 Update: 19-10-2017 11:39

Duizenden Aziatische bosmuggen overspoelen Lelystad

Duizenden Aziatische bosmuggen in Lelystad
Foto: Archief FBF
Lelystad

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen twee jaar in Lelystad ruim 13.000 exemplaren van de Aziatische bosmug aangetroffen. Dit blijkt uit documenten die in handen zijn van de stichting platform Stop invasieve exoten, na een beroep op de Wet op de openbaarheid van bestuur.

Het platform vindt dat de NVWA alles uit de kast moet halen om deze exotische mug uit te roeien. De Aziatische bosmug is hinderlijk, want hij steekt overdag, en het is bovendien niet uitgesloten dat hij ziektes zoals zika en dengue kan verspreiden.

De openbaar gemaakte gegevens betreffen de jaren 2015 en 2016. Eind maart 2015 vond de NVWA de eerste zeven Aziatische bosmuggen, in de vorm van larven. Het eerste volwassen exemplaar werd dat jaar eind april gesignaleerd. Medio september werden de meeste exemplaren gevonden: bij elkaar 1927 eieren, larven en poppen. De laatste twee adulten werden begin oktober gezien. De laatste exemplaren van dat jaar werden begin november gevonden: 273 larven. In totaal vond de NVWA in 2015 in Lelystad 9046 Aziatische bosmuggen.

In 2016 trof de NVWA al medio februari de eerste 343 eieren en larven aan. Medio mei werden de eerste 9 volwassen Aziatische bosmuggen gezien. De grootste vangst werd eind augustus gedaan: 1048 exemplaren in alle levensstadia (ei, larve, pop en adult). De laatste volwassen mug werd eind oktober gesignaleerd. Medio november vond NVWA de laatste exemplaren van dat jaar: een pop en zeven larven. In totaal werden in 2016 in Lelystad 4118 Aziatische bosmuggen gevonden.

De NVWA richt de monitoring en bestrijding tot nu toe alleen op enkele volkstuincomplexen in Lelystad. Ook elders in de gemeente worden Aziatische bosmuggen gesignaleerd en gemeld, maar de NVWA neemt daar geen actie op, zo blijkt uit documenten waar het platform Stop invasieve exoten over beschikt.

“Op deze manier gaat de NVWA de Aziatische bosmug niet onder controle krijgen,” aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten. “Wat de NVWA vindt, is slechts een fractie van wat er in Lelystad aanwezig is. De NVWA moet daarom het zoek- en bestrijdingsgebied uitbreiden, en in actie komen als bewoners Aziatische bosmuggen melden. Alleen op deze manier kan deze hinderlijke en gezondheidsbedreigende exotische mug uitgeroeid worden.”

Categorie:
Provincie: