woensdag, 1. november 2017 - 10:02 Update: 01-11-2017 11:43

'Minder lestijd en meer ontwikkeltijd voor leraren'

'Minder lestijd en meer ontwikkeltijd voor leraren'
Foto: Archief EHF
Utrecht

De VO-raad heeft de Tweede Kamer in een brief met klem opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op een eerste stap tot verminderen van de lestijd voor leraren ten behoeve van meer ontwikkeltijd.

1 november 2017 spreekt de Kamer met het nieuwe kabinet over de regeringsverklaring. Hierin is geen aandacht voor het verminderen van het aantal lesuren en het creëren van meer ontwikkeltijd voor leraren in het voortgezet onderwijs. De VO-raad pleit voor het op korte termijn realiseren van 100 uur ontwikkeltijd ten koste van 100 uur lestijd omdat leraren op deze manier de tijd en ruimte krijgen om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing.

Beroep leraar moet aantrekkelijker worden

Daarbij vindt de VO-raad het van belang dat het beroep leraar aantrekkelijker wordt. Er is immers sprake van een groeiend lerarentekort. Het is dan ook van groot belang dat er meer tijd en ruimte voor leraren komt om te werken aan hun professionele ontwikkeling.

In veel verkiezingsprogramma's, ook in die van de coalitiepartijen (CU, D66) werd aandacht gevraagd voor de noodzaak van meer tijd en ruimte voor docenten, zo zegt Paul Rösenmüller, voorzitter VO-Raad. tegen de NOS: 'it heeft zich helaas niet vertaald in concrete investeringen in het regeerakkoord.' Nederlandse docenten staan met een voltijdbaan met 25 lesuren per week relatief veel voor klas.

Categorie:
Provincie: