donderdag, 16. november 2017 - 8:39 Update: 16-11-2017 10:13

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken. Zij leven ook vaker rond het sociaal minimum, wonen vaker in een huurwoning en zijn vaker alleenstaand. Dat meldt het CBS in het eerste bericht in een reeks over woonwijken die zijn gebouwd tussen 1945 en 1965.

Een kwart van de naoorlogse stadswijken werd in 2007 als Krachtwijk geïntroduceerd. De naoorlogse wijken worden dan ook vaak geassocieerd met sociaaleconomische achterstanden. Wie wonen in naoorlogse wijken? Is de bevolkingssamenstelling en sociaaleconomische situatie van de bewoners van deze wijken anders dan die in de steden en in de rest van Nederland?

68 naoorlogse wijken in 30 grote gemeenten

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar sociaaleconomische kenmerken van naoorlogse wijken in de 42 grootste gemeenten van Nederland in 2016. Op basis van een aantal criteria zijn uit deze gemeenten 68 wijken geselecteerd. Deze wijken bevinden zich in 30 van deze gemeenten. In 2016 woonden in deze wijken 711 duizend inwoners, ruim 4 procent van de bevolking. Ruim de helft woont in de Randstad. De Rotterdamse wijk Charlois is met 66 duizend bewoners de grootste naoorlogse wijk.

Bewoners naoorlogse wijken vaker in de bijstand

Eind 2016 had ruim 7 procent van de bewoners van naoorlogse wijken een bijstandsuitkering. Dit aandeel ligt aanzienlijk boven het Nederlands gemiddelde (3 procent) en ook boven dat van de grootste gemeenten  (4,7 procent). In bijvoorbeeld Heechterp (Leeuwarden), Slotermeer (Amsterdam) en Moerwijk (Den Haag) ontvangen relatief veel mensen bijstand. In wijken met veel bijstandontvangers is ook het aandeel inwoners met een werkloosheidsuitkering doorgaans bovengemiddeld.

Ook ontving 8,2 procent van de bewoners van naoorlogse wijken vanaf 15 jaar tot de AOW-leeftijd een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit aandeel ligt boven het gemiddelde van de grootste gemeenten (6,7 procent) en heel Nederland (6,5 procent). Het aandeel AOW-uitkeringen in de naoorlogse wijken ligt onder het landelijk gemiddelde, maar boven dat van de grootste gemeenten. Dit is in lijn met de vertegenwoordiging van 65-plussers in naoorlogse wijken.

Bewoners naoorlogse wijken vaker van niet-westerse herkomst

In naoorlogse wijken wonen relatief veel mensen met een migratieachtergrond. Terwijl in Nederland 12 procent van de inwoners van niet-westerse komaf is, is dit in de onderzochte naoorlogse wijken 32 procent. Met name inwoners met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond zijn ruim vertegenwoordigd in deze wijken.