dinsdag, 21. november 2017 - 15:56

OM eist jaar cel tegen ex-topman NS

OM eist jaar cel tegen ex-topman NS
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen tot 12 maanden, taakstraffen en geldboetes geëist tegen een (ex-)topman van de NS, drie (ex-)bestuurders en een (ex-)medewerker van de NS-dochterondernemingen Abellio en Qbuzz en een extern adviseur. Tegen NS Groep NV eist het OM 3.000.000 euro boete. Het OM verwijt de verdachten vals spel bij de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in Limburg met als doel dat een dochteronderneming die zou winnen

Verdachten hebben zich volgens het OM ieder op zijn of haar specifieke wijze, schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van overeenkomsten,  het bekendmaken van bedrijfsgeheimen en niet-ambtelijke omkoping.  Uit onderzoek door de FIOD komt naar voren dat de NS begin 2014 een directeur van concurrent Veolia binnen haalde. Op die manier kon de NS beschikken over bedrijfsgevoelige informatie van Veolia, die hen een grote voorsprong gaf bij het doen van de aanbesteding. De informatie die is verstrekt heeft betrekking op  gevoelige bedrijfsprocessen, waaronder ziekteverzuimcijfers, kosten, opbrengstgegevens en prognoses van de concessie Limburg en documenten met betrekking tot  de efficiency van de inzet van het rijdend personeel. “Die efficiency is een belangrijke component van de businesscase en deze cijfers hebben dus een sterke strategische waarde”,  zei de officier op zitting. Om het concurrentiebeding te omzeilen, hebben de verdachten een verhullende constructie opgetuigd waarbij de oud-directeur via een extern adviesbureau werd ingehuurd door NS. In ruil voor de bedrijfsgevoelige informatie zouden de oud-Veolia directeur beloftes zijn gedaan. Zoals bijvoorbeeld de verkrijging van de baan van NS concessiedirecteur, indien die concessie gewonnen zouden worden.

‘Alles voor de winst’ was het motto van verdachten

“Deze feiten zijn gepleegd tegen de achtergrond van een, in elk geval voor Nederlandse begrippen zeer grote concessie. De concessie kent een looptijd van 15 jaren en omvat treindiensten, busdiensten en buurtbussen in Limburg. De Provincie zou aan de concessiewinnaar een exploitatiebijdrage van 55.500.000 euro per jaar betalen,” zei de officier op zitting. En het ging niet alleen om het geld: “Het ging om het veilig stellen van de positie van de NS op het Nederlandse spoor. De NS wist namelijk dat Limburg door de politiek werd gezien als belangrijke proeftuin voor concurrentie op het Nederlandse spoor. Daarom was de NS er alles aan gelegen om te voorkomen dat de concurrentie in Limburg de kans kreeg aan te tonen dat samenloop op het hoofdrailnet helemaal niet zo’n probleem zou zijn.”

‘Ondermijnende criminaliteit’

De verweten strafbare feiten zijn ernstige feiten, vindt het OM: “Valsheid in geschrift stelt allereerst centraal het openbaar vertrouwen, het vertrouwen dat burgers moeten kunnen stellen in de juistheid van documenten .” Daarnaast zijn volgens het OM bedrijfsgeheimen gedeeld en gebruikt: “Verdachten hebben het vertrouwen geschaad dat Veolia in de  oud-directeur stelde en mocht stellen. Veolia heeft hierdoor aanzienlijke schade geleden, maar verdachten hebben zich daaraan niets gelegen laten liggen.” De NS en haar  bestuurders hebben zich volgens het OM ook schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping: “Omkoping is een venijnig delict en dat geldt niet alleen voor de omkoping van ambtenaren. Net zoals bij omkoping van  de overheid, leidt het er ook in de private sector toe dat niet de beste partij wint, maar de minst morele. Zeker in een sector als het OV die uitdrukkelijk ook een nutsfunctie vervult, is dat zeer onwenselijk.” Daarnaast ziet het OM het valse spel als concurrentie vervalsend.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):