dinsdag, 23. januari 2018 - 10:30 Update: 23-01-2018 10:33

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking is nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. Dit blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door stichting Accessibility, dat vandaag aan de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, is aangeboden.

In samenwerking met Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft Accessibility het onderzoek Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg uitgevoerd onder ruim 8600 websites. Uit technisch onderzoek bleek dat geen enkele website volledig toegankelijk is, en uit kwalitatief onderzoek is gebleken dat digitale toegankelijkheid voor het merendeel van de zorgverleners nog een onbekend begrip is. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en zelfstandig online zorgafspraken maken.

Voorbeelden

In de praktijk komen patiënten met een functiebeperking tal van obstakels tegen. Zo zijn websites die enkel met een muis kunnen worden bediend een grote drempel voor met name blinden en slechtzienden. Een ander struikelblok is de afwezigheid van ondertiteling bij video’s voor mensen met een auditieve beperking.

Implementatieplan van de overheid

Van overheidswege groeit de druk om digitale toegankelijkheid op de agenda te zetten. Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de Zorg.

Samenwerking en stappenplan

Accessibility heeft de resultaten van het onderzoek met de betrokkenen en diverse stakeholders gedeeld. Hieruit zijn concrete aanbevelingen gekomen waarmee zorgorganisaties direct aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. En dat kan fasegewijs en door digitale toegankelijkheid mee te nemen vanaf het begin van de ontwikkeling van de online omgeving.

Accessibility werkt als expertisecentrum met veel partijen in de sector samen aan een stappenplan voor de verbetering van digitale toegankelijkheid. Met een gezamenlijk belang: zorgdragen voor een inclusieve maatschappij ook op het gebied van digitale toegankelijkheid, zodat iedereen zoveel als mogelijk mee kan doen en eigen regie kan voeren.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media:  TwitterFacebook of Google+

Categorie:
Provincie: