dinsdag, 13. februari 2018 - 14:29

Aa en Maas krijgt 4 ton voor pilot medicijnresten

Aa en Maas krijgt 4 ton voor pilot medicijnresten
Foto: freeimages.com
Aarle-Rixtel

Waterschap Aa en Maas krijgt 400.000 euro voor het opzetten van een vernieuwende zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel waarmee medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden gefilterd. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend tijdens de waterconferentie. Het ministerie wil de komende jaren in totaal 30 miljoen euro investeren in projecten om filtertechnieken in de praktijk te testen. Aa en Maas is de eerste organisatie die wordt gesteund.

Waterschap Aa en Maas gaat het komend jaar onderzoeken of met een extra zuivering meer medicijnresten uit het water te halen zijn. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel gaat het waterschap oxidatie met ozon vergelijken met UV-H2O2 (Uv-licht in combinatie met waterstofperoxide) om zo te bekijken of het lukt om tot tachtig procent medicijnresten uit het water te filteren. Minister Van Nieuwenhuizen tijdens de waterconferentie: “Jaarlijks belandt er nu nog 140 duizend kilo medicijnresten in ons water. Voor waterschappen die extra hun nek willen uitsteken heb ik 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee zij snel nieuwe installaties kunnen bouwen.”

De zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel, één van de grotere zuiveringen in ons gebied, zuivert rioolwater en loost het daarna op de rivier de Aa, dat vanuit daar richting de Maas stroomt. Omdat het Maaswater wordt gebruikt als drinkwaterbron, is het van belang dat er niet teveel medicijnresten in zitten. De pilot voert het waterschap in 2018 (met een uitloop naar 2019) uit.

Waterkwaliteit

Verwijderen van medicijnresten is ook van belang voor de waterkwaliteit van de Aa zelf (voor de ecologie). Aarle-Rixtel is dan ook naar voren gekomen als hotspot in de landelijke analyse en in de nadere duiding in het kader van het project Schone Maaswaterketen (een samenwerkingsverband tussen ketenpartners in het Maasstroomgebied).
In het kader van dat project zijn proeven gedaan met zuivering via een koolstofpoeder, dat medicijnresten adsorbeert en daarna weer uit het water wordt verwijderd. Door middel van poederkooldosering kan een reductie van circa 50 procent van medicijnresten uit het water worden gerealiseerd. Waterschap Aa en Maas wil naast poederkooldosering ook technieken met een hoger rendement (80 procent) van medicijnresten uit effluent onderzoeken, en bekijkt daarom ook andere innovaties, zoals oxidatieve technieken.

Toenemend medicijngebruik

Het geneesmiddelgebruik zal blijven toenemen, voornamelijk door de vergrijzing van de bevolking. Omdat het lichaam medicijnen niet altijd volledig opneemt of afbreekt, komen resten via het toilet in het rioolwater terecht. Omdat niet alle medicijnresten nu uit het rioolwater gezuiverd worden, stroomt dit via de rioolzuiveringsinstallaties naar het oppervlaktewater. Opeenhoping van medicijnresten kan een probleem worden voor vissen en op den duur zal het ook steeds kostbaarder worden om drinkwater te maken.

Ambitie

Het verbeteren van de waterkwaliteit is één van de speerpunten van het waterschap. Het Algemeen Bestuur heeft de ambitie uitgesproken om medicijnresten uit het effluent te verwijderen op die plekken waar het effect op de waterkwaliteit het grootst is. Aa en Maas streeft daarbij naar een aanpak waarbij bronaanpak (maatregelen voorin de keten zoals het inzamelen van medicijnresten) en end-of-pipe maatregelen met elkaar in balans zijn.

Categorie:
Provincie: