woensdag, 21. februari 2018 - 9:21 Update: 21-02-2018 19:41

Uitbreiding vliegveld Lelystad zeker tot 1 april 2019 uitgesteld

Uitbreiding Lelystad Airport naar verwachting zeker jaar uitgesteld
Foto: Archief EHF
Lelystad

Zoals al reeds werd verwacht wordt de uitbreiding van Lelystad Airport zeker een jaar uitgesteld.

Inspraak bewoners

Lelystad Airport gaat niet in april 2019 open. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven. “Met maximale druk op het proces is opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord. Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020”, zei de minister woensdag tijdens een speciale persconferentie.  

Foute geluidsberekeningen 

Veel mensen hebben zorgen over Lelystad Airport en de mogelijke gevolgen van de aansluitroutes op hun leefomgeving. De ontwerp-routes kwamen voor de zomer voor veel mensen onverwacht en fouten in de geluidsberekeningen schaadden het vertrouwen. Minister Van Nieuwenhuizen begrijpt de zorgen. “Mensen hadden beter moeten worden geïnformeerd en mensen moeten er ook op kunnen rekenen dat de informatie correct is. Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen, maar realiseer me dat dit niet zo maar weer hersteld is.”

 Brief aan Tweede Kamer

De minister heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer haar besluit over Lelystad Airport bekendgemaakt. Ze heeft op basis van de consultaties van mensen in de betrokken regio’s en luchtruimgebruikers en een advies van een bewonersdelegatie verbeteringen aangebracht aan de tijdelijke vliegroutes van en naar het vliegveld. In totaal waren er in het najaar ruim 6000 reacties binnen gekomen op ontwerp-aansluitroutes. Bij de  aansluitroutes gaat het om de vliegroutes die lopen tussen de start- en landingsroutes in de omgeving van de luchthaven en het hoger gelegen (internationale) luchtruim.

Overlast

Het was de bedoeling dat er vanaf 1 april 2019 op Lelystad Airport vakantievluchten zouden vertrekken om Schiphol te ontlasten. Maar er is veel verzet tegen het plan. Vooral omdat er in ieder geval de eerste jaren gebruik moet worden gemaakt van lange laagvliegtuigroutes over de provincies Gelderland en Overijssel, omdat het luchtruim daar ook gebruikt wordt voor Defensie. Omwonenden vrezen dat de lage start- en landingsroutes veel overlast zullen geven.

Uitstel

In januari pleitte de regeringspartij ChristenUnie voor uitstel. In die tussentijd kan dan worden gewerkt aan de herindeling van het Nederlandse luchtruim . Die herindeling zal ertoe moeten leiden dat de laagvliegroutes in 2023 verdwenen zijn.

Categorie:
Provincie: