vrijdag, 30. maart 2018 - 14:40

Onafhankelijke dierenartsen tevreden over bijvoeren in Oostvaardersplassen

Onafhankelijke dierenartsen tevreden over bijvoeren in Oostvaardersplassen
Foto: © Foto Staatsbosbeheer
Lelystad

Twee onafhankelijke dierenartsen hebben afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. Ook waren vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland aanwezig, als ook de begeleidend dierenarts van de Oostvaardersplassen.

Provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer gevraagd om twee onafhankelijke dierenartsen mee te laten kijken bij het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het doel was om de huidige situatie rond het bijvoeren van de grote grazers door  Staatsbosbeheer te evalueren. Er is een uitgebreide ronde door het gebied gemaakt, waarbij alle groepen dieren verspreid over het hele terrein zijn bezocht en beoordeeld. Alle voerplekken zijn bekeken en de algehele terreingesteldheid is in ogenschouw genomen.

Het is van belang dat de voerplekken voldoende groot zijn, zodat er geen verdringing plaatsvindt van wakkere dieren of van de ene diersoort door de andere. Alle dieren dus ook de zwakkere moeten een kans krijgen om te eten.

Daarnaast moet het voeren geleidelijk gebeuren. Als het voeraanbod plots te royaal en te rijk is, kunnen de dieren dat fysiologisch niet verwerken. Staatsbosbeheer is begonnen met twee balen van ongeveer 450 kilogram op 7 plekken om de dag en dit is uitgebreid naar twee balen op tien voerplekken elke dag. In totaal dus 20 balen schraal hooi per dag. De dierenartsen adviseren de hoeveelheid hooi licht te verhogen. Staatsbosbeheer zal aan dit advies gehoor geven. 

Resumerend komen de dierenartsen tot de conclusie dat het bijvoeren door Staatsbosbeheer goed en met beleid gebeurt. 

De meningen zijn verdeeld over de omstandigheden die tot het bijvoeren hebben geleid, maar dat valt buiten het specifieke doel van dit bezoek. De opmerkingen van de dierenartsen hierover zijn doorgeleid naar de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen, ook bekend als de Commissie Van Geel. 

Staatsbosbeheer gaat door met bijvoeren totdat er weer voldoende voedsel in het gebied te vinden is. Daarnaast blijft Staatsbosbeheer benadrukken dat het niet is toegestaan dat bezoekers de dieren zelf gaan bijvoeren. De konikpaarden, Heckrunderen en edelherten in het gebied kunnen niet goed omgaan met appels, wortels, brood, koekjes, of hooi dat geschikt is voor landbouwdieren.