vrijdag, 13. april 2018 - 10:30 Update: 13-04-2018 10:47

Consumentenbond: 'Hoge opzegkosten schadeverzekeringen moeten verdwijnen'

Consumentenbond: 'Hoge opzegkosten schadeverzekeringen moeten verdwijnen'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Verzekeraars moeten stoppen met het rekenen van relatief hoge kosten voor het opzeggen van een schadeverzekering. Dit meldt de Consumentenbond vrijdag.

Brief aan Tweede Kamer

'Wij roepen de verzekeraars op hun gedragscode hierop aan te scherpen', aldus de bond die in een brief aan de Tweede Kamer vraagt om wettelijke maatregelen als actie uitblijft.

Wet Van Dam

Voor de meeste contracten geldt de Wet Van Dam. Deze wet bepaalt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. Schadeverzekeringen vallen niet onder die wet, maar verzekeraars hebben in een gedragscode vastgelegd zich wel aan die regels te houden.

Relatief hoge opzegkosten

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat sommige verzekeraars hun klanten ontmoedigen om op te zeggen, door relatief hoge ‘opzegkosten’ te rekenen. Bovag en PolisDirect spannen daarbij de kroon met €20. United Insurance vraagt €18,15 en Lancyr, Witgeld, Fairzekering en De Kilometerverzekering €15,13.

De opzegkosten zijn soms even hoog als de maandelijkse verzekeringspremie. Sommige verzekeraars brengen die kosten alleen in rekening bij klanten die nog geld van hen krijgen. Dat leidt tot grote irritatie: te veel betaalde premie wordt verrekend waardoor de opzeggende klant uiteindelijk niets terugkrijgt. De opzegkosten staan bovendien vaak niet, of onduidelijk in de polisvoorwaarden.

Consumenten benadeeld

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten worden door deze werkwijze benadeeld. Opzegkosten belemmeren een overstap naar een andere aanbieder. Dat kan niet, vinden wij. Een verzekering moet je, net als andere contracten, na een jaar kosteloos kunnen opzeggen. Wij hopen dat het Verbond van Verzekeraars in gesprek met zijn leden ervoor zorgt dat ook zij de Wet Van Dam nu echt gaan naleven. Zo niet, dan vragen we de politiek om de Wet Van Dam zó aan te passen, dat ook schadeverzekeringen eronder vallen.’

Bijkomende kosten

Naast opzegkosten, zadelen verzekeraars consumenten ook op met tal van andere bijkomende kosten, zoals poliskosten, incassokosten en wijzigingskosten. De Consumentenbond vindt dat dergelijke kosten in de premie moet zitten, zodat meteen duidelijk is hoeveel de verzekering kost.