vrijdag, 4. mei 2018 - 16:28 Update: 04-05-2018 16:42

Vrouw voor gijzeling op veerboot opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis

Vrouw voor gijzeling op veerboot opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Alkmaar/Texel

Vrijdag heeft de rechtbank in Alkmaar bewezenverklaard dat een 48-jarige vrouw twee personen van hun vrijheid heeft beroofd door hen, na elkaar, langdurig vast te houden onder bedreiging van een mes. Dit gebeurde op 22 december 2017 in Den Helder, in de vertrekhal van de veerboot naar Texel.

Geen straf

Aan de vrouw is geen straf opgelegd maar de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van 1 jaar. De vrouw is vrijgesproken van de bedreiging van een derde persoon. Het vonnis is gelijk aan de eis van de officier van justitie en het standpunt van de verdediging.

Toerekeningsvatbaarheid

De vrouw heeft het feit bekend. Het zwaartepunt van de zitting en de beslissing focuste zich op de vraag of de vrouw verantwoordelijk kon worden gehouden voor het strafbaar feit dat zij had gepleegd. Bij aanhouding was zij angstig en verward en bleek zij volgens een medewerker van de GGZ in een psychose te verkeren. De vrouw heeft verklaard te hebben gehandeld vanuit de (waan)overtuiging dat haar dochter en kleindochter vermoord zouden worden. 

Psychose

De rechtbank heeft zich door deskundigen laten adviseren over de toerekeningsvatbaarheid van de vrouw. Die deskundigen hebben eensgezind geconcludeerd dat de vrouw op 22 december 2017 in een psychose zat en een waanstoornis had en van daaruit heeft gehandeld. De rechtbank heeft de adviezen van de deskundigen overgenomen en geoordeeld dat het strafbaar feit de vrouw wegens de ziekelijke stoornis van haar geestvermogens niet kan worden toegerekend.

Ontslag van rechtsvervolging, maar wel oplegging maatregel

Dit heeft tot gevolg dat de vrouw ontslagen is van alle rechtsvervolging; zij is niet strafbaar en haar wordt geen straf opgelegd. Wel heeft de rechtbank aan haar de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis opgelegd voor de duur van één jaar. Dat is wettelijk de maximale duur van deze strafrechtelijke maatregel. Een eventuele langere opname kan na dit jaar door de civiele rechter worden bevolen. 

Kans op herhaling beperken

De rechtbank legt de maatregel op om de kans op herhaling zoveel mogelijk te beperken. Deze kans hangt nauw samen met de psychotische stoornis. Intensieve (medicamenteuze) behandeling is om die reden noodzakelijk vindt de rechtbank. Daarbij komt dat het om zeer ernstige feiten gaat die uitermate bedreigend moeten zijn geweest voor de slachtoffers. Mede daarom vindt de rechtbank de ingrijpende maatregel gerechtvaardigd.

Schadevergoeding

Een van de personen die gegijzeld is geweest heeft schadevergoeding gevorderd van de aan haar toegebrachte immateriële schade voor 1.750 euro, welk bedrag is toegekend, naast de gemaakte proceskosten. De vordering van de derde persoon die aangifte had gedaan van bedreiging is niet ontvankelijk verklaard nu de vrouw van dit feit is vrijgesproken.

Categorie:
Provincie: