dinsdag, 8. mei 2018 - 15:11

Vergunning voor doden vossen in Flevoland onterecht afgegeven

Vergunning voor doden vossen in Flevoland onterecht afgegeven
Foto: Yvette van den Berg
Almere

De provincie Flevoland heeft ten onrechte een vergunning voor het doden van vossen afgegeven. De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland vernietigt de verleende ontheffing, zoals gevraagd is door de stichting Dierbaar Flevoland en Stichting de Faunabescherming.

Kippenbedrijf

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft een stichting een ontheffing verleend voor het doden van vossen binnen een straal van 5 kilometer rondom 17 zogenoemde Freilandkippenbedrijven in Flevoland. Met die ontheffing van de provincie mochten tussen zonsondergang en zonsopkomst vossen worden doodgeschoten omdat de vossen schade veroorzaken bij die Freilandkippenbedrijven. Zo bestaat de kans dat een vos tijdens het ophokken van de kippen het nachthok mee insluipt.

Onterecht

Op grond van de Natuurbeschermingswet mag pas een ontheffing worden verleend voor het doden van vossen als er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is. De ontheffing moet noodzakelijk zijn  voor het voorkomen van ernstige schade en mag geen afbreuk doen aan de instandhouding van de vos. De bestuursrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat er geen andere oplossing mogelijk is. De provincie heeft geen objectieve en verifieerbare stukken ingebracht die aantonen dat een goede afrastering van de kippenbedrijven in combinatie met een goed afgesloten nachthok de vos weerhoudt om de kippen te doden. Ook vindt de rechtbank dat een goede onderbouwing over de schade – 10.000 euro per bedrijf, zoals bepleit – ontbreekt. Dit betekent dat niet is vast komen te staan dat aan de voorwaarden van de Natuurbeschermingswet is voldaan en de vergunning dus onterecht is afgegeven.

Categorie:
Provincie: