dinsdag, 22. mei 2018 - 12:56 Update: 25-05-2018 13:29

Topman Ballast Nedam moet van OM meer dan 900.000 euro betalen aan Staat

OM eist dat voormalig topman Ballast Nedam meer dan 900.000 euro betaalt aan staat
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalig topman van Ballast Nedam (BN). Het OM verwijt de topman het witwassen van het persoonlijk behaalde voordeel, dat hij zou hebben verkregen sinds eind 2001 uit betalingen door BN aan buitenlandse agenten in Suriname en Saoedi Arabië. Het OM eist behalve de boete, dat de verdachte het persoonlijk voordeel van 858.794 euro betaalt aan de Staat, omdat misdaad niet mag lonen.

De verdachte was vanaf 1990 directeur van verschillende werkmaatschappijen van BN, waaronder financieel directeur van Ballast Nedam International. Dat laatste deed hij tot zijn vertrek in 1997. Daarna bleef hij nog ‘advieswerkzaamheden’ uitvoeren. Uit het FIOD onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van  buitenlandse agenten om zo bouwopdrachten voor BN te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.

‘Hij boekte geld naar zichzelf over’

De verdachte maakte onder andere steekpenningen over op Zwitserse nummerrekeningen van Saoudi’s die omgekocht moesten worden in ruil voor het verwerven van opdrachten voor BN in dat land. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de verdachte zichzelf twee maal 200.000 euro aan steekpenningen heeft toegeëigend. Hij zou dit hebben gedaan door dit geld op zijn eigen Zwitserse nummerrekening te boeken, zonder medeweten van BN: “Als je wist hoe het werkte was dit vrij eenvoudig. Bijna niemand bij BN wist precies hoe de steekpenningbetalingen via die nummerrekening gingen en dat er geen alarmbellen afgingen als je in de BN administratie een andere Zwitserse nummerrekening invoerde in plaats van het nummer van de rekening van een Saoedi,” zei de officier van justitie op zitting. Daarnaast heeft de verdachte tonnen in guldens ontvangen van een bedrijf van een Surinaamse agent, die nauw betrokken was bij de onderhandelingen rond de bouw van de Jules Wijdenbosch brug in Suriname. Bij de bouw is rond de dertig miljoen gulden aan steekpenningen betaald aan de partijkassen van de politieke partijen van Wijdenbosch en Bouterse. Het OM stelt dat die betalingen vanaf een bedrijf van de Surinaamse agent kickbacks voor de financieel directeur zelf betroffen.

Strafbare feiten

Volgens het OM gaat het om strafbare feiten, die plaats zouden hebben gevonden tussen 1997 en 1998.  De omkoping en het lidmaatschap van een criminele organisatie waren op het moment dat het strafrechtelijk onderzoek startte (in 2011) al verjaard. De gelden op de Zwitserse rekening worden door het OM wel beschouwd als gelden die uit misdaad verkregen zijn. De verdachte wordt dan ook witwassen verweten.

Rond december 2001, toen witwassen strafbaar werd,  had de verdachte 1,1 miljoen US dollar op zijn Zwitserse bankrekening. Een deel daarvan, omgerekend ongeveer 650.000 dollar, is naar oordeel van het OM afkomstig uit misdrijf. In ieder geval heeft de verdachte volgens het OM geen geloofwaardige verklaring voor een mogelijk legale herkomst van de gelden gegeven. Het OM denkt als grondmisdrijf aan verduistering of oplichting van BN, maar in ieder geval het verzwijgen van inkomsten aan BN door de verdachte.

Het OM heeft de betalingen aan buitenlandse agenten toegerekend aan de rechtspersoon BN. Het bedrijf is in december 2012 hiervoor met een transactie bestraft. Ook al hoorde het betalen van buitenlandse agenten volgens het OM destijds tot de ‘mores’ van het bedrijf, het verzwijgen van inkomsten van directeuren voor hun werkgever was ‘not done’ bij BN, aldus het OM. Dit dient dan ook naar de mening van het OM apart bestraft te worden.

Strafeisen

“Het is lang geleden dat de verdachte begonnen is met het verhullen van het geld dat hij zich toeëigende vanuit BN” zei de officier op zitting: “Als het korter geleden was geweest, was gevangenisstraf de enige mogelijke sanctie geweest. De verdachte heeft de omkoopstructuur van BN gebruikt om er zelf rijker van te worden (...) Gelet op het feit dat het lang geleden is en ook gelet op zijn gevorderde leeftijd,  zal het OM alleen een geldboete eisen en een voorwaardelijke straf.” Het OM eist een geldboete van 50.000 Euro en een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast eist het OM de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, te weten 858.794 euro.

Categorie:
Provincie: