donderdag, 14. juni 2018 - 11:25

Testdag voor geluid bij evenementen

Testdag voor geluid bij evenementen
Foto: Jelle van den Berg
Amsterdam

Op woensdag 20 juni 2018 organiseert de gemeente in het Amsterdamse Bos een testdag voor geluid bij evenementen. In het nieuwe Evenementenbeleid van Amsterdam worden organisatoren verplicht gesteld om ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) in te zetten op het gebied van geluid.

Organisatoren mogen niet meer geluid produceren dan ‘nodig’ is voor hun evenement en ze moeten geluidreducerende en –sturende maatregelen nemen. Op die manier wordt de geluidsoverlast rondom muziekevenementen zoveel mogelijk beperkt. Het doel van de testdag is om te leren over de best beschikbare technieken. 
 
Tijdens de testdag op 20 juni worden in het Amsterdamse Bos, op het Land van Bosse, vier velden ingericht met per veld een geluidsysteem waarmee (fictief) 5.000 mensen kan worden bespeeld. Er wordt met tussenpozen ruissignalen en muziek ten gehore gebracht. In de omgeving van het Land van Bosse worden ongeveer dertig meetpunten geplaatst om de geluidniveaus in de omgeving continue nauwkeurig te kunnen vaststellen. Daarna wordt op basis van al deze meetresultaten gekeken wat de Best Beschikbare Technieken zijn. Het gaat dan om de geluidsystemen zelf maar ook over het beste gebruik ervan. Deze inzichten zullen openbaar zijn. De testdag is nadrukkelijk niet bedoeld om één voorkeursleverancier of –systeem aan te wijzen. Wél is het de bedoeling bij te dragen aan bewustwording en kennisoverdracht en marktpartijen aan te sporen tot innovaties.  
 
Het testen zal in de ochtend starten. In de middag is er een programma voor genodigden die werken in de evenementenbranche

Categorie:
Provincie: