vrijdag, 14. september 2018 - 17:52 Update: 14-09-2018 17:57

Invalarts verdacht van filmen en ontucht met patiënten

Invalarts verdacht van filmen en ontucht met patiënten
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vrijdag hebben de officieren van justitie een aanvullende tenlastelegging aangekondigd tijdens een pro-forma-zitting in de zaak tegen een 38-jarige huisarts uit Leiden. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Heimelijk filmen en ontucht

Die aanvullende tenlastelegging betreft het heimelijk filmen door de man in twee praktijken waar hij als invalarts werkte. Het gaat daarbij om een praktijk in Schiedam en een in Amstelveen. Heimelijk filmen is een strafbaar feit. Bovendien beoordeelt het OM achttien van deze filmpjes als het bezit en de vervaardiging van kinderporno. Daarnaast is op een aantal van de filmpjes te zien dat de huisarts bij zeven patiënten uit Amstelveen handelingen verricht die volgens het OM medisch niet noodzakelijk zijn. Het OM legt dit laatste ten laste als ontucht met een patiënt.

Invalarts

Eerder werd al bekend dat de man verdacht wordt van het betasten en filmen van vier kinderen in de privésfeer in Leiden, van het bezit en vervaardigen van kinderporno en het heimelijk maken van het filmpje in een praktijk in Schiedam. Ook was bekend dat de man in een aantal praktijken waar hij als invalarts werkte, heimelijk gefilmd heeft. Deze filmpjes moesten echter beoordeeld worden door een deskundige op het gebied van huisartsengeneeskunde om te kunnen bepalen of het handelen medisch noodzakelijk was of niet. Dat is inmiddels gebeurd.

Zeven patiënten betast

Volgens het OM heeft de man zeven patiënten van een praktijk uit Amstelveen betast op een manier die medisch niet noodzakelijk was en die als ontuchtig kan gelden. Hij werkte daar vanaf januari 2010 tot en met augustus 2010. Rechtstreeks betrokken patiënten en/of hun ouders zijn op de hoogte gebracht en worden begeleid. Zij hebben aangifte gedaan.

Onderzoek gegevensdragers

Het onderzoek naar een aantal gegevensdragers van de man loopt nog. Hoewel de man op verschillende plekken in de Randstad als invalarts heeft gewerkt en overigens niet in Leiden, heeft het OM vooralsnog niet kunnen vaststellen dat hij op andere plekken buiten Schiedam en Amstelveen strafbare feiten heeft gepleegd. Uit privacy-overwegingen geeft het OM geen namen van de praktijken, noch van de slachtoffers. Vanwege de controleerbaarheid zijn de namen bekend bij de rechtbank en de verdediging.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):