dinsdag, 25. september 2018 - 20:04 Update: 25-09-2018 20:14

Telefoon in je hand op de fiets wordt verboden

Telefoon in je hand op de fiets wordt verboden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Volgend jaar wordt het verboden om met een telefoon in je hand te fietsen. Dit heeft minister Carla van Nieuwenhuizen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Voortaan verbod voor alle bestuurders

Met dit besluit wordt een inconsistentie in de regelgeving weggenomen. Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) wordt zodanig gewijzigd dat het voortaan voor iedereen die een voertuig bestuurt, dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen, verboden is om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon vast te houden.

Fietser

Sinds 2002 verbiedt genoemd artikel dat degene die een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt. In de loop van 2009 is dit ook voor snorfietsers verboden. Destijds is er niet voor gekozen om dit verbod ook voor fietsers te laten gelden. De reden daarvoor was dat zij gezien hun geringe snelheid en geringe massa, minder risico op ongelukken veroorzaken in het verkeer. 

Drukker op fietspaden

Sinds die tijd zijn aard (sociale media) en omvang (marktpenetratie smartphones en databundels) van het telefoongebruik op de fiets enorm veranderd. Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen onder andere door de opkomst van de elektrische fiets er toegenomen. Fietsers die met hun telefoon bezig zijn lopen een groter risico op een ongeval. Zij zijn cognitief en visueel afgeleid. Deze afleiding geldt ook voor trambestuurders en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor. Voor hen gold het verbod ook nog niet.

Iedereen die voertuig bestuurt

Het is daarom nu noodzakelijk om het bestaande verbod uit te breiden naar bestuurders van alle voertuigen. Voor deze uitbreiding bestaat een groot maatschappelijk draagvlak. Er is behoefte aan een duidelijk signaal dat we veel verstandiger moeten omgaan met het gebruik van communicatieapparatuur in het verkeer. Het wordt voor een ieder die een voertuig bestuurt verboden een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. 

Mobiel elektronisch apparaat

Naast de uitbreiding van het verbod tot bestuurders van alle voertuigen wordt ook de term ‘mobiele telefoon’ uitgebreid tot ‘mobiel elektronisch apparaat’. Het vasthouden van alle soorten mobiele elektronisch apparaten tijdens deelname aan het verkeer leidt af van de rijtaak en daarom vallen al deze apparaten voortaan onder het verbod.  

Categorie:
Provincie:
Tag(s):