maandag, 1. oktober 2018 - 15:48 Update: 01-10-2018 15:54

Nieuwe Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten van kracht

Nieuwe Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten van kracht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De nieuwe 'Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten' is vanaf vandaag, maandag 1 oktober, in werking getreden. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt.

Schending recht bronbescherming

De Aanwijzing was aan verduidelijking toe nadat eerder dit jaar op drie verschillende parketten drie zaken speelden waarin sprake was van een schending van het recht op bronbescherming. Daarnaast nam de Eerste Kamer in juli het wetsvoorstel 'Bronbescherming in strafzaken' aan waarin de bronbescherming van journalisten wettelijk is vastgesteld. Deze wet treedt 1 oktober in werking en heeft gevolgen voor de huidige aanwijzing die het OM hanteert, en de Aanwijzing is daarom aangepast. De nieuwe Aanwijzing is aangescherpt en verduidelijkt, om eventuele interpretatieruimte weg te nemen.

'In alle vrijheid'

Voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit Van der Burg: 'Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Het recht op bronbescherming is een groot goed. Daar kan geen misverstand over bestaan. Het moet voor iedereen binnen het OM duidelijk zijn hoe te oordelen en te handelen in situaties die een journalist betreffen. Ook zal deze Aanwijzing, maar ook zeker de persvrijheid en de bronbescherming van een journalist, in de werkpraktijk en de opleiding tot officier van justitie een nog prominentere plek krijgen.'

Belangrijkste punten uit de nieuwe Aanwijzing

De interne afstemmingsprocedure is licht aangescherpt. Waar de huidige Aanwijzing overleg met de parketleiding en informeren van het College eist, staat in de nieuwe Aanwijzing dat de hoofdofficier heeft ingestemd met de toepassing van het dwangmiddel en dat het College voorafgaand in kennis is gesteld.

Ernstige feiten, 12 jaar of meer celstraf

Daarnaast geeft de nieuwe aanwijzing als criterium voor het toepassen van dwangmiddelen een voor de praktijk beter hanteerbaar criterium. Aan toepassing van dwangmiddelen bij journalisten kan worden gedacht bij ernstige feiten waarop volgens de wet een gevangenisstraf van 12 jaar of meer staat. Daarbij moet altijd de proportionaliteit en subsidiariteit worden getoetst.

Categorie:
Provincie: