vrijdag, 2. november 2018 - 18:01 Update: 02-11-2018 18:03

Staatsbosbeheer mag vangweide voor Konikpaarden Oostvaardersplassen afmaken

Staatsbosbeheer mag vangweide voor Konikpaarden Oostvaardersplassen afmaken
Foto: Staatsbosbeheer / Ruben Smit
Lelystad/Utrecht

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft besloten een vergunning van de gemeente Lelystad aan Staatsbosbeheer niet te schorsen. De gemeente Lelystad heeft de vergunning afgegeven voor het realiseren van een vangweide aan de rand van de Oostvaardersplassen. . Stichting Dierbaar Flevoland heeft om een voorlopige voorziening verzocht omdat zij het niet eens zijn met het besluit van de gemeente.

Konikpaarden

Staatsbosbeheer heeft in september van dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van rasters en het plaatsen van een zogenoemde vangkraal in de spoorzone van de Oostvaardersplassen. Door het aanbrengen van de rasters ontstaat een vangweide van 55 hectare die Staatsbosbeheer wil gebruiken voor het vangen van konikpaarden. Door de provincie Flevoland is bepaald dat het aantal paarden moet worden teruggebracht naar ongeveer 450 dieren. 

Gevangen en naar buitenland

De boventallige paarden worden gevangen en verhuisd naar andere landen.
Volgens Stichting Dierbaar Flevoland is het gebruik van de 55 hectare grond als vangweide een radicale breuk met het beleid zoals die tot nog toe is gevoerd. De rechter vindt dat het voorgenomen gebruik van de grond past binnen het bestaande gebruik van het gebied. De vangweide is nodig om te voorkomen dat het aantal konikpaarden te groot wordt in de toekomst.

Onzorgvuldige voorbereiding

Daarnaast stelt de stichting dat het besluit van de gemeente onzorgvuldig is voorbereid omdat er grondwerkzaamheden moeten plaatsvinden waarvoor geen vergunning is aangevraagd. De rechter is van mening dat op dit punt de omgevingsvergunning een gebrek vertoont, maar dat dit de bezwaarfase te herstellen is. Het gebrek is dan ook geen aanleiding om het besluit van de gemeente te schorsen.

Gevolgen voor vogels

De rechter stelt vast dat de werkzaamheden om de vangweide te realiseren in de komende herfst- en winterperiode een relatief korte periode negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor een groep vogels. De werkzaamheden duren volgens Staatsbosbeheer maximaal vier weken. Dat de vogels die opgeschrikt worden door de werkzaamheden niet meer zullen terugkeren naar het gebied is  onvoldoende onderbouwd. Bovendien vallen de werkzaamheden samen met maatregelen die de provincie zal gaan nemen om het aantal grote grazers terug te brengen. De rechtbank heeft eerder in aanloop naar deze uitspraak de plaatsing van palen stil laten leggen. Doordat de voorlopige voorziening wordt afgewezen komt ook deze ordemaatregel te vervallen.

Categorie:
Provincie: