vrijdag, 2. november 2018 - 21:00

Strenge regels in Zaanstad tijdens intocht Sinterklaas

Strenge regels in Zaanstad tijdens intocht Sinterklaas
Foto: Bert van den Berg
Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil bij de landelijke intocht van Sinterklaas niets aan een toeval overlaten. ‘De rechten van kinderen vormen het uitgangspunt bij de maatregelen die de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie nemen om een ongestoord, feestelijk en veilig verloop van de intocht te waarborgen’ aldus de gemeente.

Geen wanordelijkheden

Voor demonstraties geldt dat ze geen wanordelijkheden mogen veroorzaken. Bij een evenement waar veel kinderen aanwezig zijn, en dat is hier het geval, is de tolerantie voor wanordelijkheden zeer laag. Kinderen mogen best iets meekrijgen van een demonstratie, maar zij hebben het recht om niet blootgesteld te worden aan gespannen situaties, verbale of fysieke confrontaties en andere grensoverschrijdende zaken. Daar wordt een scherpe grens getrokken.

Wie wil demonstreren tijdens de Landelijke Intocht van Sinterklaas dient daar uiterlijk 72 uur van te voren een kennisgeving van te doen bij de gemeente Zaanstad. Alleen demonstranten met wie vervolgens goede afspraken kunnen worden gemaakt, wordt de mogelijkheid geboden om aan de looproute van Sinterklaas te demonstreren in speciaal daarvoor bestemde vakken.

Strikte voorschriften

Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die een demonstratie aanmelden en met wie afspraken gemaakt zijn, krijgen een plek toegewezen die niet in elkaars nabijheid is. Dit om eventuele confrontaties te voorkomen. Een demonstratiezone is altijd duidelijk afgescheiden van de plekken waar kinderen staan. Rondom de demonstratievakken worden maatregelen genomen zodat de kans op gespannen situaties of grensoverschrijdende situaties minimaal is.

Voorschriften die gelden voor demonstrerende groepen zijn onder meer dat men in het aangewezen vak dient te blijven, zelf zorgt voor een ordedienst en geen gezichtsbedekkende kleding draagt. Ook mogen er geen gevaarlijke of brandbare materialen worden meegenomen, zijn alcohol en drugs verboden en is versterkt geluid niet toegestaan. Indien voorschriften niet worden nageleefd, zal handhavend worden opgetreden.

Niet aangemeld

Demonstranten die zich niet hebben aangemeld en/of niet bereid zijn tot het maken van afspraken worden verwezen naar een locatie op ruime afstand van de looproute. Ook voor eenmansprotesten gelden duidelijke kaders: eenmansprotesten mogen geen demonstratie verhinderen of de openbare orde verstoren.

Voor alle demonstranten geldt dat de politie kan en zal optreden bij overlast, het plegen van strafbare feiten en (dreigende) verstoringen van de openbare orde. In het uiterste geval kan de burgemeester een demonstratie beëindigen.

Categorie:
Provincie: