vrijdag, 4. januari 2019 - 17:33 Update: 05-01-2019 14:05

Rijkswaterstaat stelt rederij containerschip aansprakelijk voor schade

Rijkswaterstaat stelt rederij containerschip aansprakelijk voor schade
Foto: Kustwacht Nederland
Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat heeft de rederij van containerschip MSC Zoë aansprakelijk gesteld voor de geleden schade als gevolg van het over boord slaan van bijna 270 zeecontainers. Dit heeft Rijkswaterstaat vrijdag bekendgemaakt.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met kustwacht, gemeenten, de Veiligheidsregio Fryslân en andere organisaties werkt Rijkswaterstaat aan een snelle afwikkeling van deze calamiteit en het voorkomen van verdere verspreiding van afval in de Noordzee en Waddenzee. Rijkswaterstaat zal waar mogelijk ook de betrokken gemeenten helpen met inzet van beschikbaar materieel zoals een helikoptervlucht, inzet van schepen en een beachcleaner.

Schoonmaak

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om op 4 januari 2019 een aantal wadplaten in de Waddenzee schoon te laten maken. Op de platen is een deel van de lading vanuit de overboord geslagen containers terechtgekomen. Het gaat in eerste instantie om de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog, gebieden in de Waddenzee met een grote ecologische waarde.

Koelkasten

Een deel van de lading van het containerschip MSC Zoë, waaronder koelkasten en verpakkingsmateriaal, is vanaf de Noordzee via de zeegaten tussen de eilanden terechtgekomen in de Waddenzee. Als waterbeheerder van dit natuurgebied laat Rijkswaterstaat een aantal platen in de Waddenzee schoonmaken. De Kustwacht en Rijkswaterstaat voeren inspectievluchten uit over de Noordzee en de Waddenzee om vanuit de lucht de verspreiding van de verloren lading in kaart te brengen. Rijkswaterstaat bepaalt hiermee op welke wadplaten verdere opruimacties nodig zijn.

270 containers over boord geslagen

Ter hoogte van het Duitse eiland Borkum heeft het schip MSC Zoë in de nacht van 2 januari 2019 ongeveer 270 containers verloren tijdens stormachtig weer. De containers zijn voornamelijk gevuld met auto-onderdelen, speelgoed en meubels. In totaal zijn ongeveer 35 containers gelokaliseerd, drijvend in de Noordzee, Eemsmonding en Waddenzee. Ook zijn ze aangespoeld op de Waddeneilanden, op zandplaten en aan het vaste land.

Rol van Rijkswaterstaat en partners

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de coördinatie van de afhandeling van dit incident. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Noordzee en Waddenzee en coördineert het bergen van de containers en de overboord geslagen lading op zee. Rijkswaterstaat heeft daarnaast nauw contact met de Duitse autoriteiten over de ladingen en gevaarlijke stoffen en informeert hierover de Veiligheidsregio Fryslân. Voorlichting aan het algemeen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Veiligheidsregio Fryslân.

Categorie:
Provincie: