woensdag, 9. januari 2019 - 17:19 Update: 09-01-2019 17:21

Zeeuws waterschap druk in ''touw''

waterschap
Foto: Waterschap
Sint Philipsland

Het rioolgemaal Anna Jacobapolder op Sint Philipsland heeft regelmatig last van storingen. De storingen worden veroorzaakt door touwachtig materiaal dat niet in het riool thuishoort.

In 2018 moesten medewerkers van waterschap Scheldestromen bijna 50 keer ter plaatse gaan om de pomp van het gemaal te ontdoen van touw.

Storingen voorkomen

De storingen veroorzaken onnodig extra werk en kosten. Eerder veroorzaakte hetzelfde materiaal ook verstopping in de pomp van het gemaal, 31 keer in 2017 en 7 keer in 2016. Tot nu toe heeft het waterschap nog niet kunnen achterhalen waar het touwachtige materiaal vandaan komt, verwacht wordt dat het in de kern van Anna Jacobapolder in het afvalwater terechtkomt. Medewerkers van het waterschap zijn actief op zoek naar de afzender van dit materiaal om toekomstige storingen te voorkomen. Het waterschap komt graag in contact met mensen die hierover meer informatie hebben via telefoon 088-2461000.

Niet in het riool

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Mensen kunnen zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier!

Categorie:
Provincie: