vrijdag, 8. februari 2019 - 17:27

Drie miljoenste glasvezelaansluiting Nederland aangelegd

Drie miljoenste glasvezelaansluiting Nederland aangelegd
Foto: Archief EHF
Aalten

De drie miljoenste glasvezelaansluiting in Nederland is vrijdag gerealiseerd in het Gelderse Aalten. Voor deze mijlpaal sloot staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zelf zorgboerderij De Neeth aan op snel internet via het netwerk van Glasvezel buitenaf. Het kabinet heeft als doel gesteld dat álle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet met minimaal 100 Megabit per seconde beschikken.

Overal beschikbaar

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): 'Snel internet, overal beschikbaar en voor iedereen: vast en mobiel. Dat is de ambitie van het kabinet waaraan we samen met bedrijven en lagere overheden werken. We zijn met onze digitale infrastructuur een mondiale koploper, dus moeten we nu stappen zetten om dat te blijven. Dat is nodig, omdat de komende jaren immers allerlei dagelijkse zaken continu worden verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots maar ook huishoudelijke apparaten.'

Extra ondersteuning voor aanleg snel vast breedband internet

97% van de Nederlanders heeft nu al toegang tot snel vast breedband internet. Overal beschikbare en snelle communicatie kan inmiddels als basisbehoefte worden gezien en is een randvoorwaarde voor een concurrerende economie. Daarom haalt het kabinet het doel dat iedereen de beschikking heeft over een 100 Mbps-verbinding twee jaar naar voren. Daarnaast is het streven dat in dat jaar (2023) een grote meerderheid al over 1 Gigabit per seconde beschikt.

Deze en andere uitgangspunten staan in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet afgelopen zomer heeft gepresenteerd. De aangescherpte doelen dragen bij aan Nederland Digitaal, de kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken.

Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen om dit te realiseren en actief overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden, gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies zoals kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes. De aanpak van Glasvezel buitenaf , dat hiervoor convenanten sluit met gemeenten en provincies, is een goed praktijkvoorbeeld van hoe de aanleg van snel internet wordt mogelijk gemaakt.

Naast kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Glasvezel buitenaf: platteland net zo snel internet als stad

De ambitie van Glasvezel buitenaf is om buitengebieden door heel Nederland te voorzien van een snelle internetverbinding. Het bouwt hiervoor grootschalige glasvezelnetwerken. Glasvezel buitenaf draagt de investering grotendeels zelf. Ook bewoners worden tijdens glasvezelcampagnes gevraagd om een financiële bijdrage. Inmiddels heeft Glasvezel buitenaf sinds 2015 tientallen succesvolle glasvezelcampagnes georganiseerd en kunnen meer dan 150.000 adressen in het buitengebied ook beschikken over snel internet.

Categorie:
Provincie: