vrijdag, 1. maart 2019 - 11:32

NVWA laat 59 koeien weghalen bij veehouder in Leeuwarden

NVWA laat 59 koeien weghalen bij veehouder in Leeuwarden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Een veehouder in de gemeente Leeuwarden heeft onder toezicht van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 59 van de 99 runderen van het bedrijf met spoed laten afvoeren door een veehandelaar. De dieren moesten worden afgevoerd omdat er ernstige tekortkomingen waren bij de huisvesting van de dieren. De dieren hadden geen droge en schone ligplaats en waren ernstig vervuild.

De NVWA heeft al eerder bestuursrechtelijk en strafrechtelijk opgetreden tegen deze veehouder omdat de 65-jarige vrouw er niet in slaagde haar dieren op een goede manier te huisvesten en te verzorgen. In januari 2019 heeft de NVWA op kosten van het bedrijf de agrarische bedrijfsverzorging ingeschakeld. Omdat bij een inspectie op 28 februari 2019 opnieuw bleek dat de huisvesting van de dieren niet in orde was zijn de 59 dieren onder toezicht van de NVWA afgevoerd.

Strafrechtelijk optreden

De economische politierechter heeft in december 2018 bepaald dat de veehouder nog maximaal 40 stuks vleesvee mag houden. Omdat bij de inspectie op 28 februari 2019 bleek dat de dieren op het bedrijf nog steeds niet goed gehuisvest worden heeft de Officier van Justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie nog een extra strafrechtelijke maatregel opgelegd. Dit betekent dat de veehouder gedurende 6 maanden geen dieren meer mag aanvoeren op het bedrijf.

Categorie:
Provincie: