donderdag, 7. maart 2019 - 13:01 Update: 07-03-2019 13:06

Snel 27.000 woningen er bij in regio Eindhoven

nieuwbouw-woning
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Eindhoven

Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. 'De versnelling moet in de periode tot 2024 zo’n 27.000 woningen opleveren', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag.

3.000 woningen per jaar

Dit komt in Eindhoven bijvoorbeeld neer op een forse versnelling van de jaarlijkse woningbouwproductie naar ongeveer 3.000 woningen gemiddeld per jaar. Ook komen er op korte termijn nog 1000 tijdelijke woningen. Het Rijk ondersteunt de woondeal met een bedrag van 750.000 euro voor onderzoek en pilots. Ook wordt bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels zodat tijdswinst kan worden geboekt. Dat staat in de woondeal die vanochtend tijdens een werkbezoek aan Strijp-S is ondertekend door minister Ollongren (BZK), wethouder Torunoglu van Eindhoven en gedeputeerde Van Merrienboer.

Brainportregio

De in de woondeal vastgelegde meerjarige samenwerking sluit aan op de Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de Brainportregio te verbeteren voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland. Voldoende aanbod aan woonruimte is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Verder hoort er ook voor lagere inkomens, studenten en starters op de regionale woningmarkt voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte te zijn.

Deal met Groningen en Eindhoven

Landelijk moeten er per jaar 75.000 woningen bijkomen om de tekorten in te lopen. Met de vijf regio’s waar de vraag het grootst is, maakt minister Ollongren in woondeals bestuurlijke afspraken over versnelling en de aanpak van excessen. De woondeal met de regio Eindhoven is de tweede op rij nadat eerder afspraken werden gemaakt met de gemeente Groningen.

Categorie:
Provincie: