woensdag, 20. maart 2019 - 9:39 Update: 20-03-2019 13:53

Brandweer Limburg-Noord vraagt extra steun gemeenten

brandweer, limburg-noord, extra steun, gemeenten
Foto: Veiligheidsregio Limburg-Noord
Venlo

Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan voor de inwoners van Noord- en Midden-Limburg.

Het wordt alleen steeds moeilijker om voldoende  brandweervrijwilligers te vinden én om vrijwilligers te vinden die ook overdag tijdens hun reguliere werkzaamheden beschikbaar zijn. Om goede brandweerzorg voor inwoners van Noord- en Midden-Limburg en de veiligheid voor het brandweerpersoneel te garanderen, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een actieplan met maatregelen opgesteld. Dit plan wordt in april voorgelegd aan de 15 gemeenteraden van Noord- en Midden-Limburg.

Het actieplan

Om goede brandweerzorg voor inwoners van Noord- en Midden-Limburg en veiligheid voor het brandweerpersoneel te garanderen, stelt een speciale werkgroep van de veiligheidsregio een aantal maatregelen voor. Voorzitter van de werkgroep, burgemeester Dassen (gemeente Beesel) legt uit: “We vragen de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg om zowel financieel als met daadkracht te investeren in de paraatheid van onze brandweer. Dit betekent bijvoorbeeld dat we elke gemeente vragen de veiligheidsregio actief te helpen bij het werven van nieuwe  brandweervrijwilligers.”

Daarnaast wil de veiligheidsregio investeren in een gegarandeerd niveau van paraatheid van de brandweerorganisatie. Door meer  beroepspersoneel aan te nemen, die het vrijwillige deel van de organisatie kan ondersteunen, wordt de paraatheid verbeterd en gegarandeerd. Ook moet het aantal opleidingsplaatsen worden uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden.

Van de huidige 800 brandweervrijwilligers zijn er bijna 200 ouder dan 50 jaar. Zij stromen de komende jaren uit. Daarom is het werven van nieuwe vrijwilligers cruciaal. Daarvoor wil de veiligheidsregio een coördinator aanstellen die alle brandweerposten ondersteunt bij het werven van nieuwe vrijwilligers.

Twee miljoen in 4 jaar

Om deze maatregelen uit te voeren, vraagt Veiligheidsregio Limburg-Noord aan de 15 gemeenten om structureel gezamenlijk € 2,1 miljoen extra te investeren. Dit bedrag wordt over 4 jaar opgebouwd. “Natuurlijk kosten deze maatregelen geld,” aldus burgemeester Dassen, “maar deze acties zijn broodnodig om de paraatheid van onze brandweer op peil te houden. We zien dat het in onze regio steeds moeilijker is voor de brandweer om paraat te zijn. We moeten daarom nu in actie komen om de veiligheid van onze inwoners en ons brandweerpersoneel te kunnen blijven waarborgen”.

Efficiëntere werkwijze

Kevin Wolters (manager brandweerzorg Limburg-Noord) geeft aan dat de brandweer de afgelopen jaren veel heeft gedaan om de paraatheid op peil te houden door de brandweer efficiënter en flexibeler in te richten: “We zijn door de inzet van vrijwilligers afhankelijk van de medewerking van de werkgevers. Het is voor een werkgever erg vervelend als brandweervrijwilligers vaak worden weggeroepen voor kleine brandweerklussen. Eén van de maatregelen die wij al genomen hebben, is de invoering van het SIV (Snel Interventie Voertuig). Overdag rukt deze uit met twee medewerkers. Daardoor worden brandweervrijwilligers tijdens kantooruren veel minder opgeroepen voor kleine niet-levensbedreigende incidenten, zoals prullenbakbranden. Zo blijft het ook voor werkgevers aantrekkelijk om hun medewerking te verlenen”.

Samenwerking voor flexibele inzet

“Onze vrijwilligers zijn lid van de brandweerpost in hun woonomgeving, maar we geven hen ook de mogelijkheid om lid te zijn van de brandweerpost in de gemeente waar ze werken. Ongeveer 100 vrijwilligers zijn nu lid van meerdere brandweerposten en kunnen flexibel worden ingezet”, aldus Wolters. “Daarnaast zijn we de samenwerking met andere brandweerregio’s en Duitsland aan het verbeteren, zodat we in de grensgebieden sneller hulp kunnen verlenen en als het nodig is meer slagkracht kunnen inzetten”.

Besluit

Het advies van Veiligheidsregio Limburg-Noord ligt nu bij de gemeenteraden van de 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Zij kunnen zich de komende weken beraden. Begin juli besluit het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (burgemeesters van de 15 gemeenten) of de middelen inderdaad beschikbaar komen voor de brandweer.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: