zaterdag, 8. juni 2019 - 12:14

Dierenorganisaties willen dat NVWA handhavend optreedt bij haan Schiermonnikoog

Foto van Haan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiermonnikoog

Comité Dierennoodhulp heeft samen met stichting Een DIER Een VRIEND, stichting Animal Rights, stichting Dierennood en stichting Rechten voor al wat leeft aan de NVWA een dringend verzoek gedaan om vandaag tot handhaving over te gaan bij het evenement Kallemooi op Schiermonnikoog in verband met overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Ook hebben de dierenorganisaties melding hiervan gemaakt bij de Dierenpolitie en hebben zij daarnaast zowel bij de NVWA als bij de Dierenpolitie aangegeven dat de Kallemooi commissie met toestemming van de burgemeester ook nog eens minderjarigen aanzet tot het stelen van een haan.

Het aanzetten tot diefstal als ook diefstal is strafbaar en daar dient tegen opgetreden te worden. Op het moment dat de haan uit zijn nachthok gestolen wordt is het aannemelijk dat dit het dier onnodig veel (doods)angst geeft.  De haan ondergaat vervolgens door het drie dagen lang in de lucht opgesloten te zitten in een mand veel fysiek en fysiologisch ongerief. Het is niet meer dan aannemelijk dat de haan door deze situatie langdurig angst en chronische stress ondervindt. De haan weet immers niet dat aan de opsluiting na drie dagen een einde komt. Door de haan op te sluiten wordt hij ernstig beperkt in zijn natuurlijk gedrag. Hij kan niet scharrelen, kan geen zandbad nemen, kan niet op stok gaan, kan zich niet terugtrekken of zich verschuilen voor gevaar. Ook wordt hij als sociaal dier solitair gehouden, en kan daardoor niet met soortgenoten communiceren. De haan word ernstig in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Ook het gebeuren dat de haan na drie dagen opsluiting op dinsdagmiddag 11 juni uit de mand zal worden gehaald tussen joelend publiek en in optocht teruggebracht word naar de eigenaar zal uitermate stressvol zijn voor het dier. Schiermonnikoog geeft hiermee een  heel fout voorbeeld over hoe we met dieren behoren om te gaan.

Haan wordt zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast

Het kan niet anders dan dat het roven van meerdere hanen uit hun vertrouwde omgeving dat door kinderen in opdracht van de Kallemooi commissie op zaterdagavond 8 juni 2019 gebeuren zal de hanen veel angst en stress opleveren zal. Door één zogenaamd uitverkoren haan ter opleuking van het Kallemooifeest vervolgens in een mand op te sluiten en die vast te maken aan een mast en deze omhoog te kantelen en daar drie dagen op ruim 18 meter hoogte in weer en wind te laten hangen wordt de Wet dieren en het Besluit houders van dieren overtreden. De haan wordt zonder redelijk doel in zijn welzijn aangetast en met de intrinsieke waarde van het dier wordt geen rekening gehouden. Door de opsluiting in een mand kan de haan zich drie dagen lang niet natuurlijk gedragen, zit in isolement en lijdt onnodig veel angst en stress. Het feit dat een dierenarts dagelijks enkele malen de haan in de gaten houd via een camera in de mand, zijn maatregelen die er slechts op gericht zijn om er zorg voor te dragen dat de haan er levend uit komt. Stress en angst heeft het dier er niet minder door.  Uit de informatie die Comité Dierennoodhulp kreeg van de RVO naar aanleiding van haar Wob verzoeken blijkt dat alleen in 2015 de opgelegde schamele maatregelen gecontroleerd zijn. De dierenorganisaties vinden het onvoorstelbaar dat de RVO deze minimale opgelegde maatregelen niet eens controleerde; maatregelen waar de burgemeester zich telkens achter verschuilt. 

Categorie:
Provincie: