zaterdag, 13. juli 2019 - 10:23

'Politie negeert discriminatie, seksuele intimidate'

Foto van politieuniform - MV
Foto: MV
Den Haag

Interne melding over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag wordt volgens voormalig politiecoach Carel Boers en andere medewerkers genegeerd door de Nationale Politie. Hierdoor voelen veel agenten zich veiliger op straat dan op het bureau volgens Boers.

Boers laat aan het NRC weten dat op appgroepen binnen de politie burgers uitgemaakt worden voor ‘kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen’.  ‘Dienders spreken de wens uit dat burgers van anderen dan de politie een pak slaag krijgen, de burger doodgereden zal worden, de burger wel aan de beurt zal komen, en de burgers allemaal kapotgemaakt moeten worden’, aldus Broers.

Begin deze maand stuurde Broers een brief naar korpschef Erik Akerboom en de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Hierin gaf Broers aan direct te stoppen met zijn werkzaamheden voor de politie omdat er geen gehoor wordt gegeven aan signalen van ‘grove misstanden’ van aanrandingen tot ernstige discriminatie.

In een reactie laat korpschef Akerboom weten te staan voor zijn mensen. ‘Binnen het korps is helaas nog niet overal sprake van de veilige en inclusieve werkcultuur die nodig is. Er is genoeg te doen, daar schreef ik de vorige keer al over. Maar er is ook al veel gedaan en dat mag niet ondersneeuwen.’

‘Mensen die bij de politie werken - en dat hoef ik jullie niet te vertellen - doen dat werk uit overtuiging en met toewijding en er mag dus geen beeld ontstaan van politiemensen waar discriminatie en uitsluiting gemeengoed zouden zijn, of dat overal sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat is niet zo en tegen dat beeld verzet ik me. Onze collegialiteit is een groot goed. Ik hoop dan ook dat dit soort berichtgeving niet ten koste zal gaan van onze saamhorigheid.’, aldus Akerboom

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: