dinsdag, 24. september 2019 - 15:52

Ambtenaren boos en bezorgd over pensioen

Foto van geld bankbiljetten euro | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Emmeloord

Afgelopen week werd bekend dat de dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP verder is gezakt naar 88,6 procent. De angst voor een lager pensioen zit er onder de deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland inmiddels goed in. 8 op de 10 ambtenaren maakt zich grote zorgen over het pensioen, blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl, een van de grootste online platforms voor ambtenaren.

Onrecht

Volgens het onderzoek van Ambtenarensalaris.nl, waaraan 5.100 ambtenaren deelnamen, zijn de ambtenaren boos en bezorgd over de huidige pensioenontwikkelingen met de verwachte kortingen. Voor 64,1 procent van de ambtenaren richt de grootste zorg zich op een gevoel van onrecht: niet het pensioen krijgen waar ze jaren voor hebben betaald. “Ik vind het pure diefstal dat ze aan mijn opgebouwde pensioen zitten. Het is mijn geld. Daar moeten ze afblijven”, verwoordt een van de respondenten een veel genoemd gevoel.

Overheid grote boosdoener

Volgens 59,9 procent van de ambtenaren ligt de oorzaak van de pensioenproblematiek vooral bij de eigen overheid. Het pensioenbeleid krijgt dan ook een gemiddeld rapportcijfer van 4,6. Ook de pensioenfondsen krijgen de schuld in de schoenen geschoven (37 procent). Het eigen pensioenfonds ABP scoort met een 5,4 onder de maat. Een iets kleiner deel van 38,8 procent wijt de problemen aan het beleid dat op Europees niveau gevoerd wordt.

Niet rond kunnen komen

Met de verwachte pensioenverlagingen voor ogen, zijn de ambtenaren vooral bang dat ze niet rond kunnen komen of op z’n minst hun levensstandaard naar beneden moeten bijstellen. Ze verwachten daardoor minder te kunnen genieten van hun oude dag en niet te kunnen doen waar ze na jarenlange arbeid naar uit hebben gekeken. Ook verwacht een deel hun koopwoning te moeten verkopen en zijn er zorgen over het niet kunnen betalen van de zorg die men nu of op termijn nodig heeft.  

Gevraagd naar wat de ambtenaren zelf doen om hun pensioen aan te vullen, geeft 36,3 procent aan niks te doen omdat ze het geld nu al niet kunnen missen. 28,7 procent spaart of belegt zelf voor de oude dag en 26,1 procent lost extra af op de hypotheek.

Korting geen oplossing

Waar volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, al veel eerder gekort had moeten worden, wijzen de ambtenaren dit fel van de hand. Slechts 2 procent denkt dat pensioenverlaging de oplossing biedt. Ook ziet maar 7,6 procent heil in premieverhoging. Als het aan de ambtenaren ligt, gaat de rekenrente omhoog (48,7 procent). Daarnaast vindt 46,6 procent dat het kabinet meer geld beschikbaar moet stellen. Ze vinden het dan ook onterecht dat zij moeten bloeden voor het beleid van overheid en pensioenfondsen.
 

Categorie:
Provincie: