dinsdag, 15. oktober 2019 - 10:59

Claimstichting opgericht voor Stint eigenaren

stint-elektrisch-kar
Foto: Stint
Leeuwarden

Vanaf dinsdag 15 oktober 2019 kunnen Stint-eigenaren zich aanmelden bij het initiatief Stintmassaclaim.nl voor schade die zij hebben geleden in verband met het niet mogen gebruiken van de Stint op de openbare weg vanaf 5 februari 2019.

De aansprakelijke partij is niet de producent van de Stint - Stintum BV -, maar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW. De reden: al bij de introductie van de Stint in 2011 heeft het Ministerie en de RDW onzorgvuldig gehandeld.

De schade voor elke Stint-eigenaar is (a) de toekomstige aanpassingskosten van de Stint (ongeveer € 3.000,-), en (b) de kosten voor vervangend vervoer voor een Stint (€ 6.000,- p/j). Er zijn 3500 Stints in Nederland verkocht.

Op 25 september 2019 is duidelijk geworden dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW, informatie heeft achtergehouden over de keuring van de Stint in 2011. In het jaar 2011 was namelijk bij het Ministerie en RDW al duidelijk dat de Stint niet voldeed aan de eisen van de wettelijke remvertraging.

TNO heeft in haar contolerapport van december 2018 vastgesteld dat onder géén van de geteste condities – snelheid en belading – de Stint voldoet aan de vereiste remvertraging. TNO oordeelt namelijk in haar rapport (pag. 29):

Onrechtmatig handelen Ministerie

Dit handelen van het Ministerie kan juridisch gezien als onzorgvuldig worden benoemd. Wanneer de overheid onzorgvuldig handelt, kan dit onrechtmatig zijn ten opzichte van derden. In dat geval ontstaat er schadeplichtigheid wanneer er schade wordt geleden.

Massaclaim

De komende maanden zal Stintmassaclaim zich inspannen om zoveel mogelijk Stint-eigenaren bijeen te brengen. Vervolgens zal het Ministerie aansprakelijk worden gesteld en onderzocht zal worden of een regeling met het Ministerie getroffen kan worden, met als doel om alle Stint eigenaren te compenseren in hun schade.

Categorie:
Provincie: