dinsdag, 15. oktober 2019 - 17:54 Update: 15-10-2019 18:20

Amsterdam start offensief tegen drugshandel

Femke Halsema
Foto: Gemeente Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam start een offensief tegen de ontwrichtende gevolgen van drugshandel in de stad. In het programma Weerbare mensen, weerbare wijken zet Amsterdam in op het verminderen van de sociale ontwrichting van buurten en de kwetsbaarheid van jongeren door drugshandel

Het programma Weerbare mensen, weerbare wijken vormt een tweeluik met het in april verschenen programma De Weerbare Stad, dat zich richt tegen economische en financiële ondermijning door (onder andere) drugshandel. Samen met het gezondheidspreventieve beleid gericht op drugsgebruik, onder leiding van wethouder Simone Kukenheim, is dit het eerste brede drugsprogramma voor de stad Amsterdam.  Bovendien gaat de gemeente (recreatieve) gebruikers confronteren met de schaduwzijden van hun gebruik. Nu de drugshandel verhardt, de bedragen groter worden en drugscriminelen minder scrupules hebben om tegenstanders te liquideren en zelfs de rechtsstaat te ontwrichten, mag dit leiden tot nieuw bewustzijn onder gebruikers. 
 
In 'De achterkant van Amsterdam' gaven Pieter Tops en Jan Tromp aan dat we te veel niet weten. Burgemeester Femke Halsema: “Wij willen in korte tijd preciezer in beeld krijgen hoe bijvoorbeeld kwetsbare jonge Amsterdammers worden geronseld, hoe criminele netwerken zijn genesteld in wijken en met hoe drugsgeld neerslaat in bijvoorbeeld de vastgoedsector”. Tegelijkertijd nemen wij een aantal preventieve en repressieve maatregelen op individueel en wijkniveau. Halsema: “Het drugsprobleem is complex. Wij realiseren ons dat ausdauer nodig is. Wij zijn bereid tot een langdurige inspanning om het giftige effect van drugshandel op de Amsterdamse samenleving terug te dringen.”

Criminele jongeren

Vooral jongeren met een haperend toekomstperspectief (door slechte en afgebroken opleidingen, problemen thuis en een sociale omgeving waarin er geen rem op criminaliteit staat) zijn vatbaar voor de gewelddadige subcultuur van drugshandel en het geld dat er snel verdiend kan worden Om te voorkomen dat jongeren verzeild raken en snel doorgroeien in het criminele drugsmilieu neemt de gemeente (o.a.) de volgende maatregelen:

- Top600  De Top600-aanpak wordt verbreed, waardoor ook personen die zich bezighouden met drugscriminaliteit in de persoonsgerichte aanpak terechtkomen. Voorheen was de Top600 alleen bedoeld voor plegers van zogenaamde High Impact Crimes zoals overvallen en straatroven. 

- Doorgroeiers Op basis van informatie uit zowel afgeronde rechercheonderzoeken en jeugdgroepen als uit afgerond onderzoek naar de plegers van liquidaties, wordt in beeld gebracht welke jongeren het meest vatbaar lijken te zijn voor een carrière in de drugshandel. Aanvullend wordt gekeken welke interventies effectief kunnen zijn, bijvoorbeeld het verstoren van het rekruteren door ervaren criminelen.

- Eervolle uitweg bieden. Uit onderzoek blijkt dat geregeld mensen zelf uit de drugshandel willen stappen. In sommige gevallen is dit lastig en geregeld is dat ook gevaarlijk. De gemeente zal actief steun bieden door de inzet van voormalige drugshandelaren en andere ervaringsdeskundigen en door – met behulp van een ‘uitwegteam’ - een alternatief aan te reiken in opleidingen of werk.  

Kwetsbare wijken

Drugshandel concentreert zich dikwijls in die wijken waar ook achterstand en achterstelling zich opstapelen. Bewoners en ondernemers die van drugshandel (mee)profiteren doen er het zwijgen toe. Anderen durven uit angst niet (meer) te melden of hebben het gevoel gekregen dat dit geen zin heeft. De sociale structuur van een aantal Amsterdamse wijken is vatbaar voor de ondermijnende effecten van de drugshandel. Het gaat met name om wijken in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. De gemeente neemt o.a. de volgende maatregelen om dit aan te pakken:

- Inventarisatie criminogene kwetsbaarheid buurten: delen van Zuidoost en Nieuw-West kennen veel drugsgerelateerde problemen. Omdat er al veel stedelijke programma’s zijn in deze stadsdelen wordt – beginnend in Zuidoost – geïnventariseerd welke financiële middelen er zijn, welke initiatieven er lopen, om vervolgens na te gaan welke maatregelen getroffen moeten worden om de weerbaarheid van die buurten te vergroten.

- Ontleend aan ervaringen in Chicago en Glasgow worden in een aantal nader te bepalen buurten netwerken opgebouwd van mensen die actief interveniëren in criminele groepen, moeilijk bereikbare gezinnen weten te bereiken en daarmee de cultuur van zwijgen en afzijdigheid kunnen doorbreken. 

- Lokale ondernemers worden actief ondersteund om weerbaarder te worden tegen lokale drugshandel. Datzelfde geldt voor burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld the Safety Movement van verontruste ouders in Zuidoost. 

- Actief verstoren van de lokale drugshandel door dealers te weren van pleinen en hangplekken, sneller in te grijpen bij verdachte activiteiten bij garageboxen en opslagruimten en actief panden te sluiten waar drugshandel plaatsvindt.  

Financiën

Voor de komende vier jaar heeft de coalitie vier miljoen euro extra uitgetrokken voor de ontwikkeling van een breed programma drugs, naast de middelen voor bijvoorbeeld de Top 600, ondermijning en het RIEC. Afgesproken is dat hiervan drie miljoen euro wordt aangewend voor de aanpak van drugshandel, onder regie van de burgemeester, 1 miljoen gaat naar het preventieve beleid van wethouder Kukenheim. 
 

Categorie:
Provincie: