maandag, 28. oktober 2019 - 15:09 Update: 28-10-2019 15:50

Uitvaartorganisatie DELA neem noodlijdend Yarden over

begrafenis-kist-uitvaart
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Eindhoven

Coöperatie DELA is van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. 'Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen', zo heeft DELA maandag bekendgemaakt.

Yarden

'Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen. DELA is zo’n sterke partij. Maandag hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend', aldus DELA. In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van DELA.

Personele consequenties

Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden vanaf begin 2020 officieel onderdeel van DELA. Voor de samenvoeging en integratie neemt DELA ruim de tijd: uiterlijk in 2022 wil DELA klaar zijn. Wat de personele consequenties zijn op korte en lange termijn, kan nog niet in detail worden aangegeven. 

Banen weg bij Yarden hoofdkantoor Almere

Algemeen directeur DELA, Edzo Doeve: 'We verwachten dat er banen verdwijnen op Yardens hoofdkantoor in Almere. Het gaat om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf. Bij uitvaartverzorging is die kans kleiner want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair aan elkaar. De medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan, opgesteld in nauw overleg met de ondernemingsraden.'

Solidariteit: Draagt elkanders Lasten

Algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie DELA: 'DELA en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en zijn beide opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. In de praktijk werken we al veel en goed samen. We gebruiken elkaars faciliteiten in gebieden waar de ander geen uitvaartcentrum of crematorium heeft. Nu Yarden op zoek is naar een structurele oplossing, kunnen we – dankzij onze financiële buffers - helpen. Ik ben er trots op dat onze solidariteitsgedachte - ‘Draagt Elkanders Lasten’ - springlevend is. De gedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat.'

Beste oplossing voor alle Yarden-polishouders

Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichting voor 390.000 pakketpolissen. De directie van Yarden heeft maatregelen genomen om het tij te keren en dat is voor de korte termijn gelukt. Voor een structurele oplossing voor de 1 miljoen leden ging Yarden op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten kan overnemen. Derck van der Vegte, voorzitter hoofdbestuur Vereniging Yarden: 'Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed bij elkaar passen en dat een overname door DELA de beste vooruitzichten biedt voor al de Yarden-polishouders.' 

Pakketpolishouders Yarden tegemoet gekomen

Voor Yarden-leden verandert er voorlopig niets: de polis loopt gewoon door, en leden of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. De herstelactie die Yarden deze zomer moest doorvoeren voor de pakketpolissen, blijft van kracht. DELA komt de pakketpolishouders van Yarden wel tegemoet. Bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets na te betalen. Door een forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden.

Categorie:
Provincie: