maandag, 4. november 2019 - 14:49 Update: 04-11-2019 15:09

Vandaag eerste terreuroefendag 'Manhunt' door politie, KMar en OM

dsi-politie-oefening
Foto: Politie
Driebergen

Deze maand houden de politie, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie een reeks oefeningen om zich voor te bereiden op een dreiging van een aanslag. 'Alle eenheden van de politie hebben het afgelopen halfjaar getraind op de zogeheten Manhunt-procedure. Vandaag is de eerste oefendag', zo meldt de politie maandag.

Oefening Sigil

'Een Manhunt is een georganiseerde klopjacht op één of meerdere personen die op basis van informatie en/of politieonderzoek mogelijk een bedreiging vormt of vormen voor de nationale veiligheid', aldus de politie. Doel van een Manhunt is om deze dreiging weg te nemen. Bijvoorbeeld door personen die een bedreiging vormen te identificeren, op te sporen en de dreiging weg te nemen. De oefenreeks draagt de Latijnse naam Sigil. Dit is afgeleid van het Latijnse woord Sigillum (zegel) en verwijst naar de bekrachtiging van deze werkwijze.

Realistisch

De oefeningen worden op verschillende data in november en verschillende plaatsen gehouden. Waar en wanneer dat precies gebeurt, is ook voor de deelnemers onbekend. Dit om hen zo realistisch mogelijk te laten oefenen. Aan Sigil doen medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en politie mee vanuit verschillende disciplines, waaronder recherche, forensische opsporing, de Dienst Speciale Interventies en de observatieteams. 

Oefenlocaties

Oefenlocaties worden aangekleed en acteurs worden ingezet om de oefeningen zo realistisch mogelijk te laten verlopen. Deze locaties zijn binnen niet toegankelijk voor publiek en pers. Speciale safety officers zorgen ervoor dat de oefeningen veilig verlopen.

Voorbereid

'We investeren sterk in de voorbereiding op onze gezamenlijke inzet bij een (dreiging) van een aanslag,' zegt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid en portefeuillehouder Contra-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER). 'Want juist van politiemensen wordt verwacht dat zij op zo’n moment optreden en een stap naar voren zetten. Samen met onze partners blijven we aandacht besteden aan scholing, training en de fysieke en mentale weerbaarheid van onze medewerkers.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: