maandag, 2. december 2019 - 17:03 Update: 03-12-2019 15:06

Half maart 2020 maximumsnelheid snelwegen naar 100 km/h

matrix-snelweg-koe-weiland
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Half maart 2020 gaat in Nederland de eerder aangekondigde snelheidsverlaging op snelwegen in. Dit schrijft van minister Van Nieuwenhuizen maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Noodzakelijk'

'De snelheidsverlaging is noodzakelijk omdat op deze manier ruimte ontstaat voor bouw- en infraprojecten, alsmede voor verbetering van de natuur', aldus de minister.
De nieuwe maximumsnelheden treden pas in werking wanneer ook de bebording langs de weg is aangepast. 

Bebording aanpassen

Rijkswaterstaat zal die aanpassing doorvoeren in één lang weekend van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart. In het geval dat de geplande werkzaamheden niet door kunnen gaan – bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer - zullen de werkzaamheden worden verplaatst naar het lange weekend van donderdag 26 maart tot en met maandag 30 maart.

Overdag 100 en 's avond en 's nachts 120 en 130 km/h

Op autosnelwegen waar op dit moment overdag (tussen 06 en 19 uur) harder mag worden gereden dan 100 km/u zal die maximumsnelheid worden verlaagd naar 100 km/u. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. Ook de maximumsnelheden tussen 19 en 06 uur blijven ongewijzigd. Het openen en sluiten van spitsstroken blijft gebeuren op basis van intensiteit, ze gaan dus open zodra de drukte op de weg daar aanleiding toe geeft. 

Spitsstroken

Spitsstroken worden niet permanent opengesteld omdat daarbij een verhoogd ongevalsrisico optreedt. Nadat de verlaagde maximumsnelheid overdag in werking is getreden en het verkeer aan deze situatie is gewend zal minister Van Nieuwenhuizen laten onderzoeken of de in eerdere onderzoeken gevonden negatieve effecten op verkeersveiligheid van permanente openstelling van spitsstroken overdag nog steeds aanwezig zijn.

Categorie:
Provincie: