vrijdag, 13. december 2019 - 18:16 Update: 13-12-2019 18:22

Kabinet wil toekomstige welvaartsgroei versterken

kabinet-tweede-kamer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Veel Nederlanders zijn bezorgd over hun inkomen nu en in de toekomst. De protesten van boeren, leraren, verplegend personeel, politie en bouwers zijn daar een voorbeeld van. Daarom is het belangrijk om ons nu druk te maken over ons inkomen voor de komende decennia. 'Het kabinet wil dat alle huishoudens de komende jaren gaan profiteren van de welvaartsgroei', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag.

Extra maatregelen

Als we niets doen, gaat de verwachte economische groei op aan de stijgende kosten van collectieve voorzieningen. Door extra maatregelen te nemen, wil het kabinet dat het besteedbaar inkomen van iedereen stijgt. Daarbij willen we een betere samenloop van welvaart met natuur en klimaat, zodat we structureel werken aan duurzame welvaart. Het kabinet heeft op voorstel van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) ingestemd met de brief voor het versterken van toekomstige welvaartsgroei.

'Meer fundamentele, gedurfde en samenhangende stappen zijn nodig'

'Alle huishoudens moeten mee kunnen profiteren van de welvaart. Ondanks twee economische crises die we in Nederland hebben doorgemaakt, is de welvaart per capita een stuk gestegen. Sinds 2002 is er ongeveer 20% bijgekomen. In het verleden hebben we daar natuurlijk veel aan gedaan, ook de laatste kabinetten, maar veel mensen hebben daar te weinig van geprofiteerd. Extra welvaart ging voornamelijk op aan de stijgende oudedagsvoorzieningen, zorg en het aflossen van de staatsschuld. Iets extra’s voor de huishoudportemonnee zat er niet in. De knoppen op het dashboard zijn niet nieuw, maar de aanpak van kleine stappen is uitgewerkt. Meer fundamentele, gedurfde en samenhangende stappen zijn nodig. Daarom moeten we inzetten op structurele welvaartsgroei en dat vraagt durf en keuzes. Het is belangrijk om extra te investeren in innovatie, ons onderwijs nog beter te maken, de industrie te verduurzamen en mensen te verleiden meer te gaan werken. Zo blijft Nederland aantrekken om te ondernemen, zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst genoeg kunnen verdienen en blijft ons land fijn om in te wonen', aldus minister Wiebes.

'Leven lang ontwikkelen'

Om te komen tot een groeisprong zijn de welvaartrecepten uit het verleden niet meer houdbaar. Met kleine stappen komen we er niet. We kijken ook naar participatie. Het kabinet wil de kwaliteit van ons onderwijs nog verder verhogen, bijvoorbeeld door met een gerichte inzet van digitale hulpmiddelen tijd te winnen voor leraren. Ook bereidt het kabinet een verdere stap voor op het gebied van leven lang ontwikkelen. Belangrijk is dat iedereen die (meer) wil werken ook meer kan werken. Dat vraagt wezenlijke stappen om de zorgtaak van ouders te verlichten voor wie dat wil. 

Infrastructureel netwerk

Het kabinet kiest ervoor om innovatie te stimuleren door te investeren in hechte, goed aaneengesloten kennisecosystemen waarin nieuwe en gevestigde bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken. Nederland heeft een robuust en veilig infrastructureel netwerk nodig. Het infrastructureel netwerk in Nederland wordt verstrekt. Het kabinet komt in aanvulling op het bestaande MIRT-programma met een plan om de bereikbaarheid te waarborgen en te verbeteren.

Middenin drie transities

Een fors deel van onze economie zit midden in drie, met elkaar samenhangende, transities: de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie, het verduurzamen van de industrie en de landbouw. Als Nederland eerder dan andere landen en op een verstandige manier deze transities tot stand brengt, wordt ons land de ideale vestigingsplaats voor duurzame ondernemers in de landbouw, de industrie en de energiesector.

Nieuw investeringsfonds

Al met al vergt dit de komende decennia hogere publieke investeringen in verdienvermogen. Het kabinet komt begin volgend jaar met een nieuw investeringsfonds om de extra publieke investeringen mogelijk te maken op het gebied van infrastructuur, R&D en innovatie en kennisontwikkeling.

Categorie:
Provincie: