dinsdag, 21. januari 2020 - 20:47 Update: 22-01-2020 10:13

OVV : strikt onafhankelijk in ons werk

boeing-737-turks
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

'De Onderzoeksraad voor Veiligheid is strikt onafhankelijk in zijn werk. De Raad oordeelt onafhankelijk over de uitkomsten van de onderzoeken, de inhoud van rapporten en de conclusies en aanbevelingen', zo laat de OVV dinsdag in een reactie weten naar aanleiding van de mediaberichtgeving op het onderzoek naar het neerstorten van vlucht TK1951 van Turkish Airlines vlakbij Schiphol in 2009.

Volledig transparant

De Amerikaanse autoriteiten en Boeing hebben gereageerd op het conceptrapport, een standaard procedure in onderzoek. Het commentaar van de partijen en de reactie van de Onderzoeksraad is opgenomen in bijlage B van het eindrapport en daarmee volledig transparant.

Hoofdverantwoordelijkheid voor neerstorten ligt bij Boeing

Uit het rapport van 2010 blijkt duidelijk dat de hoofdverantwoordelijkheid voor het neerstorten bij Boeing ligt: het falen van de systemen aan boord van de Boeing 737-800 en de manier waarop Boeing omging met eerdere waarschuwingen. Daarnaast hebben de piloten geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om deze systeemfout van Boeing te corrigeren.

Rapport prof. Dekker vandaag ook gepubliceerd

Het technische rapport van prof. Dekker is door de Onderzoeksraad verwerkt om het eindrapport te onderbouwen. Destijds was het echter niet het gebruik om onderliggende onderzoeken te publiceren. De huidige praktijk is anders, inmiddels publiceert de Raad zoveel mogelijk bij het uitbrengen van een rapport. Gezien deze huidige werkwijze heeft de Onderzoeksraad besloten om het rapport van prof. Dekker vandaag te publiceren.

Nog gaande onderzoek Boeing 737 Max vliegtuigen

De vraag of er door Boeing en de Amerikaanse autoriteiten voldoende lering is getrokken uit het onderzoek naar het neerstorten van vlucht TK1951 in 2009, zou onderdeel moeten uitmaken van het nog gaande onderzoek naar de recente ongevallen met Boeing 737 Max vliegtuigen.

Categorie:
Provincie: