dinsdag, 28. januari 2020 - 17:26 Update: 28-01-2020 18:17

Wethouder Herwil van Gelder dient ontslag in

Logo gemeente Leeuwarden
Leeuwarden

Wethouder Herwil van Gelder heeft dinsdag zijn ontslag ingediend. De wethouder geeft aan helaas te moeten constateren dat er in de coalitie onvoldoende draagvlak is voor hem om effectief als bestuurder te kunnen opereren.

In zijn ontslagbrief naar de raad schrijft hij: ‘De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de noodzakelijke vernieuwingen in het Sociaal Domein. Ook op andere dossiers heb ik me volop ingezet op de grote opgaven die er op de gemeente afkomen. Ik noem daarbij de energiestrategie, duurzaamheid, klimaat en statushouders. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met het team van professionals en ben trots op wat we samen bereikt hebben in deze gemeente.’

Burgemeester Buma reageerde vanmiddag als volgt: 'Vanochtend heeft wethouder van Gelder het besluit genomen om zijn functie neer te leggen. Hoewel ik het besluit van de wethouder respecteer, betreur ik dat deze stap nodig is gebleken. Ik dank hem voor zijn grote inzet als wethouder voor de gemeente Leeuwarden. De taken van wethouder van Gelder zullen tijdelijk worden waargenomen door het college van b.en w.'

Categorie:
Provincie: