woensdag, 12. februari 2020 - 19:42

Sproeiverboden opgeheven in Achterhoek en Liemers

Foto van sproeien gewassen vanwege droogte | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Doetinchem

Het is weer toegestaan om water uit beken, rivieren en sloten te onttrekken in de Achterhoek en Liemers. Afgelopen weken heeft het flink geregend en is het water in de rivieren en beken weer op normaal niveau. Waterschap Rijn en IJssel heft daarom per direct het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater op. Ook het grondwater in de twee natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld is weer op normaal niveau. Het grondwateronttrekkingsverbod, dat in die gebieden gold, is ook opgeheven. Dit neemt niet weg dat op de hoge gronden in het gebied het grondwater nog steeds niet helemaal hersteld is.

Beide verboden waren afgelopen zomer van kracht vanwege de extreme droogte. De verboden liepen echter door in de herfst en winter. Op deze manier wilde het waterschap de (grond)watervoorraad aanvullen, zodat het gebied het voorjaar van 2020 niet begint met een achterstand. Ook riep het waterschap agrariërs, inwoners en anderen op om het regenwater dat er viel, op te vangen met bijvoorbeeld regentonnen of duikerafsluiters, zodat het de grond in kan.

Situatie waterstanden

Het water in de grote rivieren is na de hoogwaterpiek van afgelopen week weer op normaal niveau. Ook de waterstanden in de overige rivieren en beken zijn normaal voor deze tijd van het jaar. Dit blijkt uit het dashboard weer en water (www.wrij.nl/droogte), waarmee het waterschap alle waterstanden monitort. De grondwaterstanden laten echter nog een divers beeld zien. In de laaggelegen gebieden (o.a. de Liemers en ten noorden van Zutphen) is de grondwaterstand aangevuld tot normaal niveau. In de hooggelegen gebieden (o.a. Zelhem, Doetinchem, Eibergen) is de grondwaterstand nog laag voor deze tijd van het jaar. Daar is niet voldoende om straks in het voorjaar genoeg voorraad te hebben.

Het waterschap monitort de standen nauwkeurig en is voorbereid om indien nodig later opnieuw een verbod in te stellen.

Dijkgraaf Hein Pieper: “De regen heeft op veel plekken in ons werkgebied zijn werk gedaan. Ook hebben veel agrariërs, inwoners en andere grondeigenaren gehoor gegeven aan onze oproep om water vast te houden deze winter, met bijvoorbeeld regentonnen en duikerafsluiters. Maar we zien dat de extreme droogte van afgelopen jaren blijft doorklinken. Op sommige plekken in ons gebied is het grondwater nog niet hersteld. Op die hoger gelegen gronden zou het vanaf nu elke dag méér dan gemiddeld moeten regenen om het voorjaar met voldoende voorraad te starten.”

Categorie:
Provincie: