donderdag, 4. juni 2020 - 13:08

Schrappen centrale examens gunstig voor Friese scholieren

Foto van examen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leeuwarden

Vanwege de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de eerder afgelegde schoolexamens. Voor de Friese examenkandidaten moet dit een opluchting zijn geweest. In Friesland scoren scholieren namelijk consequent hoger op de schoolexamens dan op de centrale examens. Dit blijkt uit onderzoek van Greetz dat, in aanloop naar het landelijke examen-vlagmoment, data van het CBS en van DUO analyseerde.

Opluchting groot in Friesland

De afgelopen vijf jaar scoorden leerlingen in 12 van de 18 Friese gemeenten hoger op de (al eerder afgenomen) schoolexamens dan op de centrale examens. Het schrappen van het centrale toetsmoment pakte dus positief uit voor veel eindexamenkandidaten in Friesland.

Het schrappen van de centrale examens moet dit jaar vooral een opluchting zijn geweest voor scholieren in Dantumadiel. Hier scoorde men de afgelopen vijf jaar namelijk 0,4 punt hoger op hun schoolexamens dan op de eindexamens.  

Slagingspercentage: Friese scholieren vaak succesvol

In Nederland slaagde de afgelopen vijf jaar gemiddeld 92,2% van de eindexamenkandidaten voor het vwo-, havo- of vmbo-diploma. Friese scholieren scoorden met een slagingspercentage van 91,9% nagenoeg even goed.

In Friesland zijn op gemeentelijk niveau echter duidelijke verschillen te zien in het slagingspercentage. Zo waren het leerlingen op Ameland die de afgelopen vijf jaar, relatief gezien, het vaakst slaagden voor hun middelbare school. In 99,5% van de gevallen voldeden de scholieren hier aan de eindexamennorm. Landelijk gezien deden alleen leerlingen in het Noord-Brabantse Mill en Sint Hubert het beter (99,8%). 

Naar verhouding krijgen in Friesland de scholieren uit Heerenveen het minst vaak positief nieuws over hun middelbare schooldiploma. De afgelopen vijf jaar slaagde hier ‘slechts’ 90,2%. 

Categorie:
Provincie: