woensdag, 8. juli 2020 - 18:54 Update: 09-07-2020 10:33

Onderzoek naar cultuur bij Onderzeedienst

Onderzeeboot
Foto: Screenshot Youtube
Den Helder

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) onderzoekt binnen de Onderzeedienst de cultuur die er heerst. Die zou mogelijk negatief van invloed zijn op een sociaal veilige werk- en leefomgeving. Voor een aantal jonge militairen die begin dit jaar nog bij de Onderzeedienst wilden werken, was het vermoedelijk ook de reden elders bij de marine aan de slag te gaan.

Niet alleen dit was voor de marine reden in februari een onderzoek in te stellen. De afgelopen 2 jaar waren er totaal 4 officiële meldingen van ongewenst gedrag van collega’s van de Onderzeedienst. In 2 gevallen leidde dat tot aangifte bij de Koninklijke Marechaussee. Eén zaak komt volgende week voor de rechter. De marine heeft in deze zaak 3 militairen geschorst. De laatste aangifte dateert van afgelopen vrijdag. Ook in deze zaak is een militair geschorst.

Zorgelijk

Wat Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer betreft moet iedereen bij de marine kunnen rekenen op een veilige werk- en leefomgeving. “Een omgeving waarin we met respect met elkaar omgaan en waarbij we elkaar aanspreken op onacceptabel gedrag. Vanuit de Onderzeedienst hebben we signalen opgevangen van onwenselijk gedrag. Dat neem ik bijzonder serieus en dus ondernemen we stappen. Tegelijkertijd ben ik blij dat mensen melding maken van dit soort situaties. Dat is belangrijk, want dan kunnen we er ook wat aan doen.”

Onderzoek

In verband met de coronamaatregelen bleek het de afgelopen maanden lastig voor de COID om persoonlijke gesprekken te voeren. Het onderzoek loopt daardoor enige vertraging op. Naar verwachting wordt na de zomer meer duidelijk over de bevindingen. In de tussentijd worden binnen de Onderzeedienst gesprekken gevoerd over hoe men er met elkaar om dient te gaan. Collega’s worden gestimuleerd elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en als het zich voordoet hier melding van te doen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: