maandag, 12. oktober 2020 - 18:01 Update: 12-10-2020 18:07

1,5 miljoen euro voor aanjagen ontwikkeling duurzame scheepvaartmotoren

Sleepboot
Foto: fbf
Den Haag

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 1,5 miljoen euro uit om de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren voor de binnenvaart aan te jagen. 'Met het geld ondersteunt de minister de fabrikanten van scheepsmotoren bij het kostbare proces voor de verdere ontwikkeling en productie van duurzame scheepsmotoren', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag.

Binnenvaart

Minister Van Nieuwenhuizen: 'De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van onze goederen over de drukke wegen. Het is daarbij wel belangrijk dat de uitstoot van de binnenvaartschepen afneemt. Schonere motoren kunnen daaraan een goede bijdrage leveren.'

Kleine markt

De ontwikkeling van duurzame motoren kost veel geld. Omdat de binnenvaartsector voor veel motorleveranciers maar een kleine markt is, is het ontwikkelen van schone motoren vaak niet rendabel. Met de nieuwe subsidieregeling kunnen fabrikanten en ontwikkelaars een bijdrage tot 250.000 euro krijgen voor hun project. In totaal is er in 2020 voor 500.000 euro aan subsidie beschikbaar, in 2021 nog eens 1 miljoen euro. Aanvragen voor dit jaar kunnen tot 16 november 2020 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor volgend jaar is 1 maart 2021.

Aanvullende regeling

De regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren is aanvullend op de nog in voorbereiding zijnde 'Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen'. De regeling die naar verwachting aan het einde van dit jaar van start zal gaan, heeft als doel de bestaande binnenvaartvloot te verduurzamen en zal worden zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

ZES

Eerder dit jaar werd met financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Zero Emission Services (ZES) opgericht. ZES richt zich op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren om zo de binnenvaart verder te verduurzamen. De initiatieven vloeien voort uit de vorig jaar gesloten Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme branche organisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van de scheepvaart.

Categorie:
Provincie: